Proef met enkelbanden voor minderjarige veelplegers

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving heeft een proef gehouden met enkelbanden voor jeugdige veelplegers. Onderzocht is of de maatregel iets kan doen tegen straatroven, overvallen en woninginbraken. 44 jongeren hebben tijdens de proef een enkelband om gekregen.

De proef vond plaats in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Van 1 januari 2016 tot begin maart dit jaar onderzocht het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving 97 keer de haalbaarheid van elektronisch toezicht bij minderjarigen. In 44 gevallen werd een enkelband ook daadwerkelijk aangebracht. De jeugdreclassering bekeek ook het effect van het instellen van een avondklok en een contactverbod. Bij volwassenen hebben dergelijke maatregelen tot goede resultaten geleid. Nu wordt ook gekeken welke bijdrage elektronisch toezicht met een enkelband kan leveren aan het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie. Aan de proef werkten de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, het Openbaar Ministerie (OM), politie en de betrokken gemeenten mee.

Gedeeld

Geef een reactie