Project om ondernemers weerbaarder te maken

Met name boeren, maar ook andere ondernemers worden in toenemende mate benaderd door criminelen die hen ‘uit de financiële problemen willen helpen’. Om hen daartegen te beschermen is woensdag in Ede het project Stuwdam van start gegaan.

Politie, de gemeente Ede en de omgevingsdienst trekken gezamenlijk op in het project Stuwdam. Gestart is in Lunteren met het bewust maken van bedrijven van de risico’s en signalen die wijzen op criminele intenties van potentiële zakenpartners. Gelijktijdig wil de overheid met het project een betere informatiepositie verkrijgen en samen met betrokkenen optreden tegen ondermijnende criminaliteit.
De politie geeft prioriteit aan het opsporen en ontmantelen van drugslabs en opslaglocaties en regelmatig met succes. Maar het allerbeste is volgens de initiatiefnemers van Stuwdam als de criminelen geen poot aan de grond krijgen. Dat vraagt volgens hen om een weerbare houding van boeren en bedrijven en die kunnen daar hulp goed bij gebruiken.

Grote risico’s
Steeds vaker worden eigenaren van loodsen en schuren benaderd door criminelen, die interesse hebben om een drugslab te starten of om grondstoffen op te slaan. De financiële verleiding is soms groot, zeker als het bedrijf het moeilijk heeft. Zaken doen met criminelen heeft echter een grote prijs. “Voor je het weet zit je er aan vast en raak je verzeild in een milieu waar je niet in terecht wilt komen”, waarschuwt een woordvoerder. “Samenwerking met criminelen brengt immers grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats is degene die bijvoorbeeld een pand verhuurt waar strafbare feiten plaatsvinden ook zelf strafbaar. Het kan leiden tot aanhouding en vervolging en financiële schade door boetes. Daarnaast komt het regelmatig voor dat criminelen geweld gebruiken als iemand niet luistert. Een drugslab is vanwege de gebruikte chemicaliën bovendien riskant voor de gezondheid en het milieu en er ontstaat vaak brandgevaar.
Door direct contact te leggen met bedrijven (onder andere door hen te bezoeken en controles uit te voeren) en hen bewust te maken van risico’s, kunnen bedrijfsleiders maatregelen nemen. Zo worden ze op de hoogte gebracht over signalen die kunnen wijzen op criminele intenties en waar ze deze vervolgens kunnen melden. Voorbeelden van signalen zijn dat criminelen vaak contant willen betalen en hun identiteit niet willen vrijgeven.

Gedeeld

Geef een reactie