ProRail wil infrastructuur met drones gaan bewaken

Spoorbeheerder ProRail onderzoekt hoe drones ingezet kunnen worden om het beheer van railinfrastructuur veiliger, sneller, beter en goedkoper te maken. Bij de spoorbrug in Oosterbeek werd een test gedaan. Speciale computersoftware wordt ingezet om beschadigingen aan de brug automatisch te herkennen.

Software leert nu met kunstmatige intelligentie om scheuren, breuken, slijtage, verbuigingen en roest in brugonderdelen op de foto’s automatisch te herkennen. Vervolgens bekijkt de software zelf alle beelden van de brug en markeert locaties als iets bijzonders geconstateerd is. ProRail onderzoekt ook hoe ‘leerbaar’ de software is. Het bedrijf hoopt de drones in te kunnen zetten als ondersteuning bij bruginspecties.

Europees onderzoeksprogramma
Sinds januari 2019 doet Prorail mee met een Europees onderzoeksprogramma ‘Drone4Rail’ van de Internationale Spoorwegunie UIC. Dit programma onderzoekt de toegevoegde waarde van drone-inspecties van bruggen. Ook wordt een aantal deelonderzoeken uitgevoerd, gericht op stalen bruggen. In andere landen worden pilots gedaan met betonnen- en gemetselde bruggen. Een groot aantal landen doet mee. Naast Nederland zijn dat Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, België, Engeland en Noorwegen.

Veel toepassingen met drones mogelijk
In theorie zijn er nog veel meer toepassingen met drones mogelijk. Bijvoorbeeld bij het inspecteren van bovenleidingpalen, het maken van een overzichtsbeeld bij een calamiteit of het vastleggen van een projectgebied voor, tijdens en na de werkzaamheden. Ook zou ProRail met drones bouwmaterialen op werkplaatsen kunnen ‘bewaken’ en bijvoorbeeld koperdiefstal kunnen voorkomen. Dit is volgens het bedrijf nog maar een greep uit alle mogelijkheden die dronetechnologie met zich meebrengt. De pilots zijn erg belangrijk om te kunnen bepalen of dit de inspectie van de toekomst is.

Gedeeld

Geef een reactie