Provincies en gemeenten willen weten wat in giftreinen zit

De provincies Noord-Brabant, Limburg en een aantal gemeenten vragen in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu hoeveel giftreinen over de Brabantroute rijden en welke stoffen ze precies vervoeren. Dat meldt Omroep Brabant.

De twee provincies en de gemeentes Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Deurne, Helmond en Venlo willen weten waar ze zich op moeten voorbereiden als met een giftrein een ongeluk gebeurt. Hun brief volgt op een bericht van het ministerie dat ‘de risicoplafonds’ op het spoor worden overschreden. Er vindt onjuiste registratie plaats van gevaarlijke stoffen op emplacementen, waardoor het nog steeds niet bekend is om welke stoffen en gevaren het precies gaat. In de brief pleiten de opstellers voor een robuustere en veiligere Brabantroute.
In maart vorig jaar gebeurde in Tilburg een ongeluk met een trein met chemische stoffen. De gevolgen bleven toen nog redelijk beperkt. Anders ging het in België in 2013. In Wetteren ontspoorde een giftrein, die daarop in brand vloog. Bij het blussen kwamen de gevaarlijke stoffen met het bluswater in het milieu terecht.

Gedeeld

Geef een reactie