NL Alert controlebericht op 1 december 2014

In december wordt voor de vierde keer een NL-Alert controlebericht verstuurd. Op maandag 1 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.

NL AlertAan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In dit bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kan de overheid meer mensen bereiken en informeren. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, noodweer of een dreigende overstroming.

Gedeeld

Geef een antwoord