NL-Alert van start met aantal verbeteringen

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. Ondanks de problemen heeft het kabinet vrijdagmiddag besloten het systeem met de naam NL-Alert landelijk in te voeren. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers zo doelmatig mogelijk te informeren bij een ramp of crisis.

MobieltjeDe techniek achter NL-Alert werkt goed en wordt ontvangen op telefoons op het 2G netwerk (GSM telefoons). De dienstverlening op het 3G netwerk (smartphones) moet echter nog worden verbeterd. De dienst werkt nog niet goed via 3g en 42 procent van de Nederlanders heeft geen geschikt mobieltje. Tijdens een drietal testen kwamen de nodige problemen naar voren. Niet alle providers bleken de berichten te kunnen afleveren als een telefoon was verbonden via het 3g-netwerk.

Een ander probleem is dat lang niet alle telefoons geschikt zijn voor het ontvangen van berichten via NL-Alert. Ongeveer 42 procent van de Nederlanders kan momenteel niet worden bereikt via het systeem. Ook aan de kant van de toestellen zelf wordt nog gewerkt om het bereik te vergroten. Onder meer iPhones kunnen de berichten niet ontvangen. De overheid hoopt dat Apple en andere mobieltjesmakers overstag gaan als de Amerikaanse overheid het systeem gaat gebruiken. Diverse leveranciers hebben aangegeven NL-Alert te zullen ondersteunen en steeds meer toestellen worden standaard geactiveerd voor NL-Alert.

NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in en met medewerking van de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond. Daarbij is er gekeken naar ondermeer de beleving bij burgers en de technische werking Het systeem is in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

NL-Alert zal eerst in de drie genoemde testregio’s worden ingevoerd, omdat zij al bekend zijn met de mogelijkheden en werkwijze van het systeem. De bedoeling is om het systeem nog voor voor zomer 2012 in gebruik te nemen. Daarna wordt NL-Alert ingevoerd in de overige regio’s. Deze regio’s kunnen NL-Alert inzetten vanaf medio november 2012.

Het systeem werkt via ‘cell broadcast’, waarbij providers een kanaal reserveren voor deze berichten. Dat heeft als voordeel dat de berichtjes aankomen, ook als gewone sms’jes niet meer verstuurd kunnen worden. Nederland is hiervoor onderverdeeld in 5000 cellen. De meeste mensen vinden het een groot voordeel dat zij concrete informatie ontvangen waardoor zij beter en sneller kunnen inschatten welk gevaar dreigt. Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Gedeeld

Geef een antwoord