Rechtspraak wil extra beveiligde rechtbank in Lelystad

De adviescommissie Brouwer, ingesteld door de Raad van de rechtspraak, heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) geadviseerd de bouw van een hoog beveiligde zittingslocatie (HBZ) ten noorden van de grote rivieren op een locatie in Lelystad nader te onderzoeken. Dit omdat de bekende Bunker in Amsterdam Osdorp op termijn gesloten wordt.

Voor alle betrokkenen bij een proces, of het nu gaat om rechters, officieren van justitie, advocaten, slachtoffers, nabestaanden, journalisten, ondersteunend personeel en andere betrokkenen, is een veilige zittingslocatie onontbeerlijk om ieders rol tijdens een rechtszaak goed te kunnen vervullen, zegt de adviescommissie. Het gaat dan met name over zaken tegen uiterst gewelddadige criminelen. Tot nu toe vinden die onder andere plaats in een extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp, maar die voldoet niet langer en gaat daarom sluiten. De commissie adviseert unaniem het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven de bouw van een nieuwe hoog beveiligde zittingslocatie ten noorden van de grote rivieren op een locatie in Lelystad projectmatig nader te onderzoeken.

Handig
Voor Lelystad wordt gekozen omdat daar goede mogelijkheden zijn voor het beheersbaar maken van de veiligheidsrisico’s. Zo ligt deze locatie niet in stedelijk gebied, zoals de Bunker in Osdorp. Ook is het handig dat gebruik gemaakt kan worden van de penitentiaire inrichting Lelystad, voor tijdelijke overnachting van gedetineerden. Daarvoor komen 16 tot 24 cellen beschikbaar. Verder speelt mee dat de betreffende grond voor de bouw van een HBZ al in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. De gevoerde gesprekken zijn voor de Commissie Brouwer aanleiding geweest — aanvullend aan de opdracht — ook te adviseren het staande proces van toewijzing, coördinatie en planning van risicovolle zittingen in een HBZ te verbeteren.

Brede ervaring
De commissie bestaat uit leden met een brede ervaring binnen de strafrechtketen, waaronder de strafrechtadvocatuur. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van partijen en organisaties die bij risicovolle strafzittingen betrokken zijn, zoals de rechtspraak, het openbaar ministerie, de advocatuur, vertegenwoordigers van slachtoffers en nabestaanden en de journalistiek. Het kabinet neemt een definitief besluit over de bouw van een nieuwe ‘bunker’ na de zomer.

Gedeeld

Geef een antwoord