Juridische basis avondklok alsnog goedgekeurd

Mensen die de afgelopen tijd een boete hebben gekregen wegens het negeren van de avondklok hebben pech. De door Coronawaarheid aangevochten maatregel tegen verspreiding van het coronavirus, blijkt toch een legitieme basis te hebben, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Volgens de rechter mocht het kabinet bij de invoering van de avondklok wel degelijk gebruikmaken van de zogenoemde Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), die is bedoeld voor spoedeisende situaties zoals een dijkdoorbraak. Eerder had de rechtbank het tegendeel gevonnist, waardoor de omstreden maatregel per direct moest worden beëindigd. Dat laatste wist de overheid op de valreep te voorkomen. Omdat men zelf ook niet zeker was over de legitimiteit van de avondklok, werd de maatregel de afgelopen week in recordtijd in een ander wettelijk kader geplaatst. Daarom zou de avondklok gehandhaafd blijven, ook als de Staat tijdens het beroep van vandaag opnieuw in het ongelijk gesteld zou zijn. Maar dat gebeurde niet. Het gerechtshof vindt dat de coronapandemie zorgt voor buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok rechtvaardigen. Ook werd bepaald dat de maatregel proportioneel is, omdat het beoogde doel niet redelijkerwijs op andere manieren is na te streven. Voor mensen die een boete hebben gekregen, omdat zij zonder goede reden tussen 21u en 4.30u op straat zijn aangetroffen, is het slecht nieuws. Zij zijn hun geld definitief kwijt, tenzij Viruswaarheid besluit in cassatie te gaan. Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn zo’n 33.000 boetes uitgedeeld.

Gedeeld

Geef een antwoord