Noordelijke Fraudekamer veroordeelt telefoonfraudeurs

De Noordelijke Fraudekamer van de Rechtbank Noord-Nederland heeft dertien verdachten veroordeeld voor onder andere oplichting en witwassen in een grootschalige aquisitiefraudezaak. De hoofdverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

Uit het onderzoek, genaamd ‘Chryseis’, kwam naar voren dat gedurende een half jaar enkele tientallen personen stelselmatig zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ongeveer € 300.000,-. Eén van de verdachten van witwassen werd vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.

Geraffineerde handelswijze
De hoofdverdachte belde de slachtoffers onder een valse naam, en deed zich voor als (gerechts)deurwaarder of een medewerker van justitie om zo hun vertrouwen te winnen. Hij heeft hen onder druk gezet door hen voor te houden dat zij een factuur niet hadden betaald, dat daarom beslag op de bankrekening van hun onderneming zou worden gelegd en dat zij dit zouden kunnen afwenden door met spoed een groot geldbedrag over te boeken. Dat deze personen zich onder druk gezet hebben gevoeld en zijn overgegaan tot het overboeken van de geldbedragen is het gevolg geweest van het geraffineerde handelen van de hoofdverdachte. Verdachte is aldus zeer stelselmatig, geraffineerd, berekenend en in georganiseerd verband te werk gegaan. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van duizenden euro’s.

Netwerk van katvangers en tussenpersonen
De hoofdverdachte maakte gebruik van een uitgebreid netwerk van katvangers, tussenpersonen en ondersteuners. Hij boekte de door de slachtoffers overgemaakte bedragen over naar de rekeningen van katvangers, waarna de bedragen contant werden opgenomen. Door middel van tussenpersonen en ondersteuners zorgde hij er vervolgens voor dat het geld feitelijk in zijn bezit kwam. Binnen dat netwerk van katvangers, tussenpersonen en ondersteuners was er één die een belangrijke rol speelde. Die medeverdachte bewerkstelligde in samenspraak met de hoofdverdachte dat de overgeboekte gelden werden opgehaald en verdeeld. Hij is dus zeer berekenend en in georganiseerd verband te werk gegaan. Verdachte heeft het feit gepleegd tijdens een voorwaardelijke invrijheidstelling, die daardoor is herroepen. Daarnaast is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden.

Overige straffen
Voor hun ondersteuning bij deze grootschalige fraude zijn daarnaast nog 12 anderen veroordeeld voor diverse feiten. Daarbij gaat het vooral om medeplichtigheid aan oplichting en witwassen. Eén verdachte is van het ten laste gelegde (witwassen) vrijgesproken omdat het niet kon worden bewezen. Eén andere verdachte is veroordeeld voor overtreding van de Telecommunicatiewet en de Wet Wapens & Munitie. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van munitie en het aangelegd aanwezig hebben van een zogeheten ‘jammer’. Dit is een apparaat dat is gemaakt om GSM/GPS-signalen te verstoren. De verdachten in deze zaken zijn veroordeeld tot (voorwaardelijke) geldboetes tot € 500,- , (voorwaardelijke) taakstraffen tot 120 uur en (voorwaardelijke) gevangenisstraffen tot 2 maanden.

Gedeeld

Geef een antwoord