Rechtszaak over dispensatie cao Particuliere beveiliging

Moeten beveiligingsbedrijven die lid zijn van VBe NL met terugwerkende kracht alsnog de cao Particuliere Beveiliging toepassen of mogen zij de cao Veiligheidsdomein blijven gebruiken? Die vraag hebben de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland.

De partijen spanden een beroepszaak aan tegen het dispensatiebesluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die bepaalde eerder dat beveiligingsbedrijven die op 4 mei 2019 lid waren van branchevereniging VBe NL niet gebonden zijn aan de cao Particuliere Beveiliging. VBe NL mocht gebruik blijven maken van de tussen deze vereniging en vakbond De Unie afgesloten cao Beveiliging, waarvan de naam later veranderd werd in cao Veiligheidsdomein. Daar was met name de Nederlandse Veiligheidsbranche het niet mee eens. Die wil één cao voor iedereen die in de particuliere beveiliging werkt en liet daarom de eigen cao algemeen bindend verklaren.

Onderbouwing
De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vinden dat beveiligingsbedrijven die de cao Beveiliging mogen toepassen niet wezenlijk verschillen van de bedrijven die de cao Particuliere Beveiliging moeten toepassen. Van de rechter wilden zij nu horen of de minister binnen diens bevoegdheden het besluit voor dispensatie heeft mogen nemen. Ze zeggen het volste vertrouwen te hebben dat ze door de rechter in het gelijk gesteld zullen worden en dat de cao Particuliere Beveiliging dus algemeen verbindend wordt voor de hele particuliere beveiligingsbranche en dus door alle ondernemingen moet worden toegepast.

Onderbetalen van werknemers
Tijdens de zitting van afgelopen vrijdag stelde de rechtbank aan de vertegenwoordiger van de minister enkele vragen over de onderbouwing van het besluit om dispensatie te verlenen. Deze vragen werden over het algemeen naar tevredenheid beantwoord.
De vertegenwoordiger van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de beide vakbonden wezen tijdens de zitting onder andere op de essentie van de algemeenverbindendverklaring, zoals deze sinds 1937 in de wet is opgenomen. Die essentie is het tegengaan van het onderbetalen van werknemers. Een dergelijk instituut ‘ontmantelen’ door dispensatie toe te staan van cao ’s die het op sommige punten niet zo nauw nemen met de rechten van werknemers, zou een forse breuk betekenen met eerdere besluiten van de minister en met eerdere gerechtelijke uitspraken, aldus de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Onderzoek
De aanval van de Nederlandse Veiligheidsbranche op de cao Veiligheidsdomein was vrij opmerkelijk. Uit eerder onderzoek is namelijk duidelijk gebleken dat toepassing van deze cao ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging niet tot concurrentievoordeel leidt. Beveiligers die onder de cao Veiligheidsdomein vallen verdienen gemiddeld zelfs meer en hebben betere pensioenvoorwaarden dan hun collega’s die onder de cao Particuliere Beveiliging vallen. “Er is dus zeker geen sprake van negatieve concurrentie”, benadrukt directeur Leon Vincken van VBe NL. “Maar daar ging deze rechtszaak verder niet over. Alles draaide om de vraag of de minister het besluit tot dispensatie had mogen nemen en in mijn beleving heeft de minister voor wat dat betreft op geen enkel punt ongelijk gekregen. Er kon trouwens geen uitspraak worden gedaan omdat de Nederlandse Veiligheidsbranche had nagelaten ons een onderzoek toe te sturen, dat wel naar de rechtbank was gestuurd. Ook het ministerie had dit onderzoek niet ontvangen, terwijl het wel van belang is voor deze zaak. Wij hebben het nu alsnog ontvangen en hebben tijd nodig om het te bestuderen. Daarna beraden wij ons of een nieuwe zitting nodig is. Het kan dus allemaal nog wel even gaan duren, voordat er duidelijkheid is. Wij gaan onze leden intussen wel informeren over de nieuwe cao die wij met De Unie hebben afgesloten. Wij gaan er vanuit dat die gewoon toegepast gaat worden.

Gedeeld

Geef een antwoord