Twee keer 30 jaar voor liquidatie advocaat Derk Wiersum

De twee mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van advocaat Derk Wiersum zijn vandaag door de rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan het medeplegen van moord. Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam krijgen daarvoor allebei een gevangenisstraf opgelegd van 30 jaar.

Derk Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 op straat voor zijn woning neergeschoten. Dat gebeurde kort nadat hij in zijn auto was gestapt om naar zijn werk te gaan. De schutter kwam op dat moment naast het portier staan. Na een korte woordenwisseling stapte Wiersum uit zijn auto en werd van dichtbij neergeschoten. De schutter en zijn handlanger vluchtten in een gereedstaande auto. Wiersum overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Verdachten zijn de daders
De rechtbank stelt vast dat de twee verdachten degenen zijn geweest die de moordaanslag hebben uitgevoerd. In de weken voorafgaand aan de liquidatie zijn er met meerdere gestolen auto’s verkenningsritten door de woonwijk van Wiersum gemaakt. In die auto’s en in de vluchtauto werden DNA-sporen van beide mannen aangetroffen. Daarnaast stelt de rechtbank op basis van telecomgegevens vast dat het tweetal in de omgeving van de woning van Wiersum is geweest en dat zij in de periode voorafgaand aan de liquidatie intensief contact met elkaar hadden. Ze communiceerden via prepaid-telefoons die kort na elkaar geactiveerd werden en die na de moord niet meer werden gebruikt. Kort na de moord beschikten ze bovendien ineens over grote sommen contant geld. Ook uit afgeluisterde gesprekken na de moord blijkt hun betrokkenheid.

Alternatieve scenario’s verworpen
Uit de grondige voorbereiding en de uitvoering van de liquidatie blijkt dat de mannen geen ander doel hadden dan Wiersum om het leven te brengen. De door de verdediging gesuggereerde alternatieve scenario’s, zoals dat het ging om een uit de hand gelopen beroving of ontvoering, verwerpt de rechtbank dan ook.
Op basis van het bewijsmateriaal is niet vast te stellen wie van de twee mannen de schutter was en wie de chauffeur van de vluchtauto. Voor de veroordeling maakt dit ook geen verschil: uit het handelen van beide verdachten blijkt immers dat ze er gezamenlijk op uit waren de advocaat om het leven te brengen.

Kroongetuige
Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Eliminatie van de advocaat van de kroongetuige, om hem en zijn directe omgeving te intimideren, zou volgens velen het enige doel zijn geweest van de moord. De rechtbank kan hierover op basis van dit dossier niets vaststellen. Deze zaak heeft zich uitsluitend gericht op de uitvoerders van de moord en niet op degene(n) door wie zij zijn aangestuurd. Vast staat wel dát het om een huurmoord ging en dat de twee (jeugd)vrienden hiervoor zijn ingeschakeld en betaald. Verder is niet komen vast te staan dat de mannen wisten dat Wiersum de advocaat van de kroongetuige was. Zij wisten echter wel dat hij advocaat was.

Brute daad
Met hun brute daad hebben de mannen blijk gegeven van een volledig gebrek aan respect voor het leven van een ander. Ze hebben, puur en alleen voor het geld, Wiersum het leven ontnomen en zijn vrouw, kinderen, ouders en andere nabestaanden immens en onherstelbaar leed aangedaan, aldus de rechter. Moord is een buitengewoon ernstig misdrijf. Een moord in opdracht geeft daaraan nog een extra kwalijke dimensie. Deze liquidatie heeft grote verontwaardiging, onrust en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht in de samenleving, omdat een dienaar van de rechtstaat om het leven is gebracht. Voor de rechtbank is dit een belangrijke strafverzwarende omstandigheid.

Maximale tijdelijke gevangenisstraf
Gezien de ernst van wat er is gebeurd is alleen een zeer lange gevangenisstraf passend. Omdat het om een enkelvoudige moord gaat en beide mannen niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, zal de rechtbank niet de door de officier van justitie geëiste levenslange gevangenisstraf opleggen. Wel krijgen zij met 30 jaar de maximale tijdelijke gevangenisstraf opgelegd. Met de strafmaat beoogt de rechtbank er ook aan bij te dragen dat anderen ervan worden weerhouden om voor een geldelijke beloning te fungeren als huurmoordenaar. Er is in de zaak nog een derde verdachte. Het gaat om Anouar T., een neef van Ridouan T.. Die zou de gestolen auto’s hebben geleverd die bij de liquidatie zijn gebruikt. Zijn zaak wordt later behandeld.

Gedeeld

Geef een antwoord