Wet tegen asociale bewoners van kracht

Met artikel 151d is de Gemeentewet uitgebreid, waardoor gemeenten beter kunnen optreden tegen bewoners die ernstige overlast veroorzaken. Als deze overlast stelselmatig plaatsvindt, kunnen de veroorzakers uit hun woning worden gezet.

Huiseigenaren en verhuurders zijn verplicht ervoor te zorgen dat er geen ernstige en herhaaldelijke hinder ontstaat voor buren. Deze hinder kan bestaan uit geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook uit vervuiling van de omgeving of bedreiging van buurtbewoners. In dat geval is de burgemeester nu bevoegd om bestuursdwang toe te passen. Dat houdt in dat de overlastveroorzakers gedwongen kunnen worden hun gedrag aan te passen. Gebeurt dat niet, dan kunnen zij uit hun woning worden gezet. Zelfs als de woning hun eigendom is.

Zware inbreuk
De maatregel zal niet snel worden toegepast. De bevoegdheid van de burgemeester om bestuursdwang toe te passen bestaat alleen als de hinder niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan. Ook is de burgemeester verplicht om deze bevoegdheid uit te oefenen in overeenstemming met de door de raad vastgestelde verordening. De reden is dat de bevoegdheid om uiteindelijk de woning of het erf te sluiten door bestuursdwang uit te oefenen, een zware inbreuk op het privédomein van burgers vormt. Alleen bij ernstige overlast, die voortdurend plaatsvindt, mag van deze bevoegdheid gebruik worden gemaakt. Dus bij een eenmalig een incident is de burgemeester niet bevoegd om op grond van deze bevoegdheid bestuursdwang toe te passen. Het hoeft niet te gaan om hinder die constant plaatsvindt, zonder onderbreking, maar om terugkerende hinder.

Gedeeld

Geef een reactie