Recidive onder daders van inbraken en overvallen daalt

De recidive onder daders van HIC-delicten (High Impact Crimes) neemt over de jaren af. De daling is het sterkst bij overvallers. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC, het wetenschappelijke instituut van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Woninginbraken, straatroven en overvallen zijn delicten die veel impact hebben op het slachtoffer, zijn directe omgeving en het veiligheidsgevoel onder burgers. De overheid heeft de afgelopen jaren sterk ingezet om deze ‘High Impact Crimes’ (HIC) aan te pakken.

Daling vooral bij overvallers
Uit het onderzoek blijkt dat de recidive onder alle drie de typen HIC-daders die veroordeeld zijn in de periode 2002 tot en met 2013 gedaald is. De daling is het sterkst onder de overvallers. Zo neemt het aandeel overvallers dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is af van 52 procent tot 38 procent. De recidive onder woninginbrekers neemt af van 63 procent naar 57 procent en de recidive onder straatrovers is met wat schommelingen gedaald van 57 procent tot 51 procent. Bij de berekening van deze recidivecijfers is rekening gehouden met verschillen in de tijd in de achtergrondkenmerken van de daders. Het WODC heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de daling van de recidive, zoals de mogelijke bijdrage van de geïntensiveerde aanpak van High Impact Crimes.

Erg jong
In het onderzoek is ook gekeken naar de achtergrondkenmerken van de veroordeelde HIC-daders. Opvallend is dat met name straatrovers erg jong zijn: bijna de helft van de veroordeelde straatrovers is minderjarig en een kwart is jonger dan 16 jaar. Ter vergelijk: van de woninginbrekers is slechts 16 procent minderjarig en van de overvallers 19 procent.

Gedeeld

Geef een reactie