Roep om wet tegen koolmonoxidegevaar

De coalitie Stop de sluipmoordenaar roept de overheid op zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels terug te dringen. De coalitie bestaat uit onder andere brancheverenigingen en consumentenorganisaties.

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid over dit onderwerp een kritisch rapport publiceerde. Ondanks de urgentie van het rapport is de belangrijkste aanbeveling van de Raad – een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs – nog niet ingevoerd. Juist zo’n verplichte erkenningsregeling kan volgens de coalitie het aantal koolmonoxide-ongevallen terugdringen.
Jaarlijks vallen er 5 tot 10 doden en honderden gewonden als gevolg van te hoge concentraties koolmonoxide bij cv-ketels. De coalitie Stop de Sluipmoordenaar bestaat uit Installateurskoepel UNETO-VNI, Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VeiligheidNL, VACPuntWonen en CoGDEM NL.

Haast
Volgens voorzitter Titia Siertsema van installateurskoepel UNETO-VNI moet de overheid haast maken met maatregelen om koolmonoxide-ongevallen te voorkomen. “We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de invoering van wettelijke eisen voor installateurs geleid tot een daling van het aantal koolmonoxideslachtoffers. Britse monteurs moeten voldoen aan zware vakbekwaamheidseisen en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. Laten we dat model zo snel mogelijk invoeren in ons land. De opzet ervan ligt al klaar, dus waar wachten we op?”

Vakbekwaam
Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis vindt dat huizenbezitters erop moeten kunnen rekenen dat monteurs vakbekwaam zijn. “Een erkenning op bedrijfsniveau is onvoldoende, want uiteindelijk is het de cv-monteur die bij klanten over de vloer komt.”
Directeur Bart Combée van Consumentenbond wijst op het belang van strenge eisen voor cv-monteurs. “Wij vinden het belangrijk dat in de nieuwe eisen ook de controle van de rookgasafvoer meegenomen wordt. Die wordt nu bij installatie en onderhoud van cv-ketels vaak over het hoofd gezien, met koolmonoxideongevallen als gevolg.”

Actie
Charles Meijer van Brandweer Nederland vindt dat de overheid nu in actie moet komen om wettelijke eisen te stellen. De organisatie vindt ook dat koolmonoxide-sensoren in cv-ketels en kwalitatief goede koolmonoxide-melders die op de juiste plaats hangen, kunnen bijdragen aan meer veiligheid.
Netbeheer Nederland roept de overheid op de voorlichting over koolmonoxidegevaar bij cv-ketels te intensiveren. Directeur André Jurjus pleit daarnaast voor het opzetten van een centraal incidentenregister koolmonoxide. “Zo zien we of de maatregelen die we nemen ook het gewenste effect hebben.”
Brancheorganisatie van meetapparatuur CoGDEM vindt dat de overheid niet alleen eisen moet stellen aan cv-monteurs, maar ook aan de betrouwbaarheid van instrumenten die het niveau van koolmonoxide in een ruimte detecteren. Daarom verwelkomt CoGDEM het onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit naar de veiligheid van koolmonoxidemelders en kijkt ze uit naar de publicatie van de resultaten komende maand.

Gedeeld

One thought on “Roep om wet tegen koolmonoxidegevaar”

  1. Ben erg benieuwd hoe de wijze mannen dit gaan oplossen als elke particulier zelf een ketel kan kopen bij de WS en vandaaruit ook zelf kan aansluiten.
    Dan moeten ze ook de aanvraag van gas in een nieuwbouwwoning gaan aanpakken.
    De enige eis om gas te krijgen is een (meter)kast met een deur!!!!!
    Wie daarna de gasmeter aansluit en waarmee maakt de wetgever ook niet uit.

Geef een reactie