Rookmelders worden verplicht in alle Vlaamse woningen

Vanaf 1 januari 2020 dient elke Vlaamse woning over een rookmelder te beschikken. Dat is 3 jaar geleden al aangekondigd, maar de overheid wijst er nogmaals op omdat de deadline in zicht komt. De brandweer is een uitgebreide campagne gestart om de bevolking te wijzen op het nut van een rookmelder.

Sinds 2013 was het in huurwoningen en nieuwbouwwoningen al wettelijk verplicht om één rookmelder per verdieping te hebben. Nu wordt die verplichting uitgebreid naar alle woningen in Vlaanderen. De aanleiding voor deze algemene verplichting is het grote aantal doden door woningbranden in Vlaanderen. De afgelopen vijf jaar vielen er jaarlijks tussen de 53 en 77 doden bij woningbranden en er is geen dalende trend merkbaar.

Handhaving
Of ook werkelijk alle Vlaamse woningen een rookmelder krijgen is nog even de vraag. Het gebeurt vaker dat België voorop loopt als het gaat om regelgeving, maar achterop als het gaat om handhaving. Ook nu is het volgens de brandweer niet zo dat er gecontroleerd gaat worden. Evenmin zal het wel of niet hebben van een rookmelder gevolgen hebben voor de brandverzekering, want verzekeraars stellen een rookmelder niet verplicht. De brandweer kiest voor een positieve insteek en wil met uitgebreide voorlichting mensen zelf het nut van een rookmelder laten inzien. Via de website www.hangrookmelders.be kunnen mensen hun rookmelder laten registreren, zodat de brandweer zicht krijgt in het percentage geïnstalleerde rookmelders in het land.

Gedeeld

Geef een reactie