Rotterdamse agenten en boa’s gaan meer samen op pad

Rotterdam is als eerste gemeente in Nederland gestart met een proefproject, waarin agenten en boa’s meer met elkaar optrekken. Dit maakt VVD-wethouder Bert Wijbenga bekend in een vraaggesprek met De Telegraaf. Hij verwacht op deze wijze het preventieve politietoezicht op straat te kunnen verbeteren.

Rotterdam zet op het moment ruim 400 boa’s in. Deze fungeren in feite als een soort wijkagenten. Ze weten volgens wethouder Wijbenga vaak beter dan de politie wat er op straat gebeurt. Er wordt tot nu toe echter te weinig samengewerkt. Door nu boa’s toegang te verschaffen tot politielocaties en informatie-uitwisseling te bevorderen, zou effectiever opgetreden kunnen worden door zowel de boa’s als de politie. “We gaan van operationele regie door de politie naar operationele samenwerking”, aldus de wethouder. Tijdens grotere evenementen gebeurde dit overigens al min of meer.

Veelbelovende ontwikkeling
De boa’s zijn volgens oud-politiecommissaris Wijbenga heel professioneel geworden en leveren een grote bijdrage aan veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarom is de leiding van de boa’s nu toegevoegd aan de lokale driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie. Dit betekent volgens de wethouder niet dat de boa’s een soort gemeentepolitie vormen. Zo krijgen ze niet de beschikking over wapens. Maar wel zal veel intensiever worden samengewerkt met de politie. Korpschef Erik Akerboom zegt de toenemende samenwerking tussen handhavers en politie als een veelbelovende ontwikkeling te zien die vraagt om een andere opstelling van de politie.

Gedeeld

Geef een antwoord