Rotterdamse Haven wil vuist tegen georganiseerde misdaad

De Rotterdamse haven wil schoon schip maken voor wat betreft de georganiseerde misdaad. Dat zegt president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam vandaag in De Telegraaf. De drugssmokkel loopt volgens hem de spuigaten uit en daarom wil hij dat de georganiseerde criminaliteit ‘voor eens en voor altijd’ beteugeld wordt.

Maandag is er een topoverleg met alle betrokken partijen, waaronder gemeentebestuur, politie, douane, verladers, terminals en vervoerders. Het is volgens Castelein voor het eerst dat er zo’n breed pact wordt gesloten om misdaad in de Rotterdamse havens een halt toe te roepen. De topman wil iedereen op één lijn krijgen en dat cruciale informatie onderling wordt uitgewisseld. Alleen op die manier is volgens hem tot een concreet plan van aanpak te komen om de cokemaffia te bestrijden.

Gevoelig voor omkoping
Criminelen kunnen onder andere drugs smokkelen door havenmedewerkers om te kopen. Tegen betaling van soms forse bedragen krijgen zij informatie en toegang tot de terminals. Daarom wil Castelein beginnen met het in kaart brengen wie in potentie gevoelig kan zijn voor omkoping. Dat kunnen havenmedewerkers zijn, maar ook douaniers, zoals in het verleden is gebleken. Er komt voorlichting om de medewerkers te wijzen op de gevaren van omgang met de georganiseerde criminaliteit en er komt een kliklijn, waar medewerkers anoniem melding kunnen doen van corruptie of andere vormen van criminaliteit. De haventopman erkent dat drugssmokkel nooit geheel is uit te bannen, maar hij wil het wel zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Zo wordt ook cameratoezicht op havencomplexen, kades en parkeerterreinen drastisch uitgebreid.

Cybercrime
De havens worden ook geteisterd door cybercrime. Criminelen kunnen hackers inhuren, die de logistieke systemen manipuleren en er zo voor zorgen dat een container met drugs een andere bestemming krijgt. Ook om dat tegen te gaan is een gezamenlijke inzet van alle betrokkenen noodzakelijk.
Volgende maand komen er extra inspectieplaatsen met capaciteit voor tweehonderd vrachtwagens met Groot-Brittannië als bestemming. Dit in het kader van de naderende Brexit. Deze maatregelen dient de veiligheid, maar is ook logistiek van belang om
de controles sneller te laten verlopen. Er worden namelijk problemen met grenspapieren verwacht als het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU behoort.

Gedeeld

Geef een reactie