Ruim 200 boa’s volgden E-learning Opkoperscontrole

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben ruim 200 handhavers in de periode van 1 januari 2020 tot 1 maart 2021 de e-learning Opkoperscontrole gevolgd. Boa’s kunnen deze e-learning gratis volgen via de website van het CCV.

De e-learning is bedoeld voor boa’s die belast zijn met de controle op de naleving van de registratieplicht van opkopers. De digitale training Opkoperscontrole gaat onder meer in op het voorbereiden en uitvoeren van een controle, de bevoegdheden die daarbij ingezet mogen worden en de wettelijke kaders die gelden.

Registratieplicht opkopen goederen
Verreweg de meeste goederen die van diefstal afkomstig zijn, worden weer verkocht. Wie inbraken, overvallen en andere vormen van diefstal wil bestrijden, doet er dus goed aan om heling bij de wortel aan te pakken. Opkopers van tweedehands goederen vormen een belangrijk afzetkanaal voor gestolen waar. Daarom zijn zij wettelijk verplicht in een inkoopregister bij te houden van wie ze hun goederen hebben opgekocht. In steeds meer gemeenten moeten de opkopers hun inkoop bijhouden in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Controle op naleving registratieplicht
In de e-learning leren de controleurs stap voor stap over de werking van het DOR (ook in combinatie met Stop Heling), de wettelijke verplichtingen van de opkoper, de voorbereiding en uitvoering van controles, de bevoegdheden en sancties. De training is verluchtigd met tekeningen en instructieve filmpjes. In tussentijdse vragen wordt de kennis getoetst.
De e-learning eindigt met een eindtoets. Wie een voldoende of hoger scoort op de eindtoets, ontvangt het digitale certificaat ‘e-learning Opkoperscontrole’.
De e-learning is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werd in samenwerking met helingexperts van de politie ontwikkeld. Voor de politie is de e-learning beschikbaar via het leermiddelenportaal van de Politie Academie.

Gedeeld

Geef een antwoord