Rustigste jaarwisseling voor Stichting Salvage sinds jaren

Stichting Salvage is op 31 december 2020 en 1 januari 2021 in totaal 50 keer uitgerukt. In vergelijking met de voorgaande jaren, was het de rustigste jaarwisseling sinds tijden, aldus de organisatie die zich bezighoudt met beperking van materiële schade na brand en andere grote calamiteiten.

De 50 meldingen waren er maar liefst 65 minder dan vorig jaar. Het totale aantal meldingen daalde ten opzichte van vorig jaar met zo’n 56 procent. De daling van de salvagemeldingen is vooral terug te zien in het aantal vuurwerk-gerelateerde schades, dat dit jaar beduidend lager uitviel. Zo zijn er deze jaarwisseling tien salvageuitrukken geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 20 procent van de totale hoeveelheid meldingen. Vorig jaar waren het er nog 58, ongeveer 50 procent van de totale hoeveelheid meldingen gedurende die jaarwisseling.

Soort branden
Het merendeel van de 50 meldingen bestond uit kleine branden, zo’n 22. Gevolgd door 18 middelbranden, 4 grote branden, 4 waterschades en 2 explosies. Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd voor de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade omvang.
Stichting Salvage sloot het jaar 2020 af met in totaal 5027 meldingen. Vooralsnog is daarbij sprake van 2642 belendende panden. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het aantal objecten in 2020, waar Salvage hulp heeft verleend, komt in totaal op 7669. De overige cijfers over het jaar 2020 worden binnenkort bekend gemaakt.

Gedeeld

Geef een antwoord