Rutte benoemt toezichthouders nieuwe inlichtingenwet

25 april heeft minister-president Rutte de leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) beëdigd.

De nieuwe leden, Ronald Prins, Lex Mooy en Mariëtte Moussault, maken deel uit van twee belangrijke commissies die worden ingesteld in het kader van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ten eerste is er in de bestaande Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een nieuwe afdeling klachtbehandeling opgericht. Deze afdeling onderzoekt en beoordeelt klachten en meldingen van mogelijke misstanden. Het oordeel van de commissie is bindend. Na een lange selectieprocedure zijn hiervoor een voorzitter en drie leden aangesteld.

Extra waarborg
Ten tweede voorziet de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de oprichting van een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De drie leden van deze commissie toetsen de rechtmatigheid van de toestemming die de ministers van Binnenlandse Zaken of Defensie geven voor het inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD. Het oordeel van deze commissie is eveneens bindend. Deze procedure is in de nieuwe veiligheidswet opgenomen als een belangrijke extra waarborg.’

 

Gedeeld

Geef een reactie