Samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweren

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten. Door landelijk samen te werken zijn deze incidenten sneller en effectiever te bestrijden.

Diverse grote industriële bedrijven in Nederland hebben een eigen bedrijfsbrandweer. Zij beschikken over veel specifieke kennis, kunde en materieel als het gaat om het bestrijden van industriële (transport)branden en hebben bijvoorbeeld een eigen gaspakkenteam of schuimvoorraad. Meerdere brandweerregio’s hebben samenwerkingsafspraken met de bedrijfsbrandweren in hun regio. Maar landelijk zijn er nog geen afspraken voor een bovenregionale inzet. Daar komt verandering in. Want industriële branden of transportongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen overal plaatsvinden.

Basis voor landelijke samenwerkingsovereenkomst
Op verzoek van de stuurgroep Verkenning samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweren, waarin de overheids- en de bedrijfsbrandweren zijn vertegenwoordigd, heeft het IFV de literatuur over publiek-private samenwerking (PPS) bestudeerd. Ook zijn de bestaande samenwerkingen in Nederland op dit gebied in kaart gebracht. Daarnaast zijn van sleutelfunctionarissen de wensbeelden rondom PPS geïnventariseerd. Theorie, praktijk en wensbeelden vormen de basis voor een landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Brandweer Nederland, het Platform Industriële Incidentbestrijding en het IFV.

​Grootschalig en Specialistisch Optreden Brandweer Nederland
Binnen het programma GBO-SO werkt de brandweer inmiddels op verschillende gebieden samen in specialistische teams, bijvoorbeeld op het gebied van technische hulpverlening en natuurbrandbestrijding. Ook op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen wordt gewerkt aan diverse landelijke specialismen. De bedrijfsbrandweren vervullen in de diverse deelprojecten van GBO-SO een belangrijke rol.

Op deze website staat meer informatie over grootschalig en specialistisch optreden.

Gedeeld

Geef een reactie