SCB: daling aantal misdrijven en aantal slachtoffers

Zowel de door burgers ondervonden als de door politie geregistreerde criminaliteit is in het afgelopen decennium gedaald. Ook daalde het aandeel slachtoffers in dezelfde periode, van 21% in 2008 naar 15% in 2017. Dit meldt het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport ‘De sociale staat van Nederland’.

Jongeren, hogeropgeleiden en niet-westerse migranten worden relatief vaak slachtoffer, constateert het SCB. Een steeds kleiner aandeel Nederlanders vindt dat de criminaliteit toeneemt of een groot probleem is (55% in 2018) en ook steeds minder mensen voelen zich weleens onveilig (34% in 2017). Vooral vrouwen, jongeren, lageropgeleiden en niet-westerse migranten zijn weleens bang om slachtoffer van criminaliteit te worden.

Politie
De politie wist volgens het rapport in 2017 de meeste landelijke doelstellingen te realiseren. Ook is de daling van het ophelderingspercentage tot stilstand gekomen. Ongeveer een derde van de Nederlanders was in 2017 tevreden over het functioneren van de politie, een langzame stijging ten opzichte van vijf jaar eerder. Jongeren en hogeropgeleiden zijn het vaakst tevreden; mensen van middelbare leeftijd en middelbaar opgeleiden het vaakst ontevreden.

Rechtspraak
In 2018 had 46 procent van de Nederlanders veel of zeer veel vertrouwen in de rechtspraak en dit aandeel neemt sinds 2014 licht toe. Onder jongeren, hogeropgeleiden en mannen is het meeste vertrouwen. Met 71 procent in 2018 is er sinds 2010 een daling van het aandeel mensen dat vindt dat er te licht wordt gestraft. Tegelijkertijd worden er meer, maar kortere gevangenisstraffen opgelegd en minder, maar hogere boetes.
De gemeten en de beleefde veiligheid bewegen zich in dezelfde richting. Toch is er voor sommige groepen een aanzienlijke kloof tussen de twee. Vrouwen en lageropgeleiden hebben de minst gunstige beleving van de veiligheid en van de instanties die hen bescherming moeten bieden. Ouderen voelen zich niet zozeer onveilig, maar zijn wel geneigd kritisch te oordelen over de rechtshandhaving. Tegelijkertijd zijn dit de groepen waaronder naar eigen zeggen de minste slachtoffers vallen.

Van het rapport is hier het hoofdstuk over veiligheid te downloaden.

Gedeeld

Geef een reactie