Schokkende geweldscijfers in gevangenissen

Vandaag publiceerde ANP nieuwe cijfers over geweld in 2015 en 2016 tegen personeel in gevangenissen en de Rijks TBS inrichtingen. De cijfers zijn nieuw en schokkend. Voorgaande cijfers die het Ministerie van Veiligheid & Justitie in voorgaande jaren vrijgaf waren substantieel lager, maakt vakbond FNV bekend.

Uit de cijfers van het ANP blijkt dat in 2016 meer dan vijf keer per dag in gevangenissen geweld tegen personeel wordt gebruikt. In 2015 was dat nog ongeveer vierenhalf keer per dag. Dus het geweld stijgt snel. FNV Overheid is geschokt door de nieuwe cijfers en roept de politiek op tot radicale wijziging van het beleid.

Bezuinigingsbeleid
Frans Carbo, bestuurder FNV Overheid: “Het huidige bezuinigingsbeleid gaat ten koste van veiligheid, gezondheid en welzijn van gevangenispersoneel. Wij roepen de politiek dan ook op het beleid radicaal te wijzigen. Er moet weer hoognodig worden geïnvesteerd in de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel. FNV Overheid zal het ministerie van Veiligheid & Justitie hier direct op aanspreken en zo nodig alle krachten mobiliseren om dit gerealiseerd te krijgen.”
Veiligheid & Justitie stelt in het artikel dat zij de cijfers herkennen en bevestigen ze daarmee. Voor de Centrale Ondernemingsraad van DJI en de vakbonden zijn de cijfers nieuw. Kennelijk heeft het ministerie de cijfers naar het eigen personeel onder de pet  gehouden. En dat is ook een ernstige zaak, aldus FNV.

Zwaar geleden
Het gevangeniswezen heeft volgens de vakbond de afgelopen jaren zwaar geleden onder de bezuinigingen. Alle negatieve gevolgen voor wat betreft werkgelegenheid, onzekerheid en veiligheid zijn afgewenteld op het personeel. Dit blijkt overigens ook uit andere rapportages en evaluaties, onder andere van het ministerie zelf. Dit terwijl Veiligheid & Justitie altijd heeft bezworen dat de veiligheid van het personeel niet in het geding is. FNV Overheid roept de bij de formatie betrokken partijen op dit mee te nemen in hun besprekingen en op te houden om hun financiële problemen te regelen ten koste van de gezondheid, veiligheid en welzijn van hun eigen gevangenispersoneel.

Gedeeld

Geef een reactie