Service Centrale Nederland verifieert alarm met PIR-CAM

Om de kans op onnodige inzet van beveiligingsdiensten en politie te voorkomen, introduceert Service Centrale Nederland visuele alarmverificatie met behulp van een PIR-CAM-detector van Hikvision. Deze stuurt direct live beelden door naar de meldkamer, zodat er over de oorzaak van het alarm geen twijfel meer is.

Visuele verificatie van alarm is een van de mogelijkheden om bij automatisch inbraakalarm direct assistentie van de politie te krijgen. Die gaat er met de hoogste prioriteit op af, als het nagenoeg zeker is dat er geen sprake is van een nodeloze melding. Dat is enkele jaren geleden in een convenant afgesproken met de beveiligingsbranche.
Het controleren van het alarm kan met een apart camerasysteem, maar als dat budgettair niet mogelijk is, vormt de PIR-CAM van Hikvision een goed alternatief. Service Centrale Nederland ondersteunt deze technologie en de centralisten zijn getraind in het interpreteren van de beelden.
Volgens Service Centrale Nederland biedt deze methode voor alle partijen alleen maar voordelen. De PAC en installateur kunnen een betere dienstverlening aanbieden in de vorm van betrouwbaardere alarmering en de eindgebruiker bespaart op kosten voor onnodige ritjes van alarmopvolgers. Bovendien kan op een snellere komst van de politie worden gerekend.

Gedeeld

Geef een reactie