Sleepwet wordt niet opgeschort

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) blijft van kracht. Dat besloot de rechter vandaag tijdens een kort geding dat was aangespannen door Bits for Freedom en een coalitie van IT- en techbedrijven, journalisten, advocaten en NGO’s.

De rechtszaak was aangespannen omdat het kabinet had toegezegd de wet aan te passen. Die trad echter op 1 mei zonder de beloofde aanpassingen in werking. Volgens de tegenstanders bevat de Wiv fundamentele problemen en is deze op bepaalde onderdelen in strijd met de mensenrechten.
“Door de wet eerst door te voeren en deze daarna pas te wijzigen, worden onschuldige burgers en de digitale economie niet gespaard”, zegt Alex Bik, CTO bij BIT. “Het is belachelijk dat de privacy van burgers én organisaties niet voorop wordt gesteld door de regering. Dat stelt ons zwaar teleur. Wij voelen het als onze plicht om ervoor te zorgen dat het Nederlandse internet een vrij en open medium blijft. We zullen bezien welke vervolgstappen mogelijk zijn.”

Dubieus
Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT: “De proportionaliteit van de maatregelen is dubieus. Veel organisaties moeten data afstaan en netwerken tapbaar maken, wat betekent dat privacy van burgers ver te zoeken is. Laat ik duidelijk stellen dat ook wij criminelen achter de tralies willen hebben, waarbij het aftappen van verdachten waardevol kan zijn. Het aftappen van datastromen van hele grote groepen burgers is hiervoor niet nodig. Ook zonder deze privacyschending is gericht onderzoek mogelijk. En als die beperktere bevoegdheden daadwerkelijk ingezet worden, blijken ze succesvol. Dat deze bevoegdheden niet worden benut, is een heel ander issue.”

De coalitie bestaat uit BIT, MijnDomein, SpeakUP, Voys, Bits of Freedom, Free Press Unlimited, Greenpeace International, het NJCM, de NVSA, het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First en De Waag.

Gedeeld

Geef een antwoord