Wetenschappelijke studie mensensmokkel levert nieuwe feiten

Criminele samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met mensensmokkel zijn moeilijk te bestrijden door hun sterke inbedding in etnische gemeenschappen. Dadergroepen blijken vaak allochtoon (afkomstig uit China, Turkije, Somali?), jong en meestal opererend in homogene etnische samenwerkingsverbanden; ruim een kwart van de daders is vrouw. Bijna de helft van de gesmokkelde personen is afkomstig uit China. Ook blijkt dat de stad en haven van Rotterdam een strategische rol? spelen in de organisatie van mensensmokkel.

Lees verder: emea.nl

Gedeeld

Geef een antwoord