Snel stijgende vraag naar ICT-beveiligers

Nu steeds meer bedrijven inzetten op automatisering van processen en privacy van gebruikers belangrijker is geworden, neemt het belang van ICT-beveiliging snel toe. Dat is te zien aan de stijging van het aantal vacatures voor beroepen binnen de ICT. Welke mogelijkheden zijn er zoal?

Er is veel vraag naar beveiligingsexperts in het IT-domein, maar ook naar functies als systeembeheerder of enterprise architect. Ook bij die beroepen draait het voor een groot deel om beveiliging. Het beveiligen van ICT-systemen bestaat uit verschillende componenten. Niet alleen moet voorkomen worden dat buitenstaanders toegang krijgen tot de systemen binnen de organisatie. Ook dient ervoor gezorgd te worden dat de schade beperkt blijft als zij onverhoopt toch weten binnen te dringen. Schade kent verschillende vormen. Denk aan systemen die na een digitale inbraak niet meer te gebruiken zijn, schade in de vorm van data die op straat is komen te liggen na een digitale inbraak, enzovoorts. De laatste jaren verschijnen er steeds meer berichten in de media over dergelijke problemen binnen organisaties.

Opleiding volgen tot expert in de ICT 
Beveiliger van ICT-systemen word je niet zonder een degelijke opleiding te hebben gevolgd. Het is belangrijk om te weten hoe systemen in elkaar zitten, hoe de verschillende systemen met elkaar samenhangen, enzovoorts. Wanneer het ene systeem geraakt wordt door een aanval, kan dit van invloed zijn op andere systemen binnen de organisatie. Daar komt nog bij, dat het noodzakelijk is om kennis op te doen over de verschillende soorten aanvallen van hackers. Denk aan het verschil tussen een aanval gericht op het verkrijgen van geheime data en een aanval gericht op het platleggen van systemen.

Verschillende rollen in de beveiliging van ICT-systemen 
Het moge duidelijk zijn dat het beveiligen van ICT-systemen bepaald niet eenvoudig is en dat expertise benodigd is van verschillende partijen. Niet alleen een beveiliger rond ICT-systemen draagt bij aan het voorkomen van aanvallen. Denk bijvoorbeeld ook aan de Chief Information Security Officer (CISO), welke vaak vooraan in het traject rond applicaties zit. Deze CISO beoordeelt of nieuwe applicaties en systemen veilig zijn en zonder problemen toegevoegd kunnen worden aan een bestaand IT-landschap binnen de organisatie. Als consultant op het gebied van IT kun je een CISO hierbij helpen.

Gedeeld

Geef een antwoord