Sociaal fonds SFCB wil andere subsidieregeling

Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) pleit in een brief aan minister Koolmees voor aanpassingen van de nieuwe subsidieregeling ‘duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’. De regeling zou nu niet goed aansluiten op de belangen van het mkb in de beveiligingsbranche.

Het sociaal fonds SFCB wordt bestuurd door VBe NL en vakbond De Unie. Allereerst wil het sociaal fonds dat niet alleen een werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie kan optreden als hoofdaanvrager van de tijdelijke subsidieregeling. “Hierdoor worden sociaal fondsen uitgesloten om als hoofdaanvrager op te treden. Daarom vragen wij om ook samenwerkingsorganisaties op te nemen als hoofdaanvrager zodat werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk de doelstellingen van het sociaal fonds in uitvoering kunnen brengen”, aldus voorzitter Leon Vincken van SFCB in de brief aan Koolmees (Sociale Zaken & Werkgelegenheid).

Te hoge financiële drempel
In de subsidieregeling staat dat het aangevraagde subsidiebedrag ten minste 250.000 euro bedraagt. Dit betekent volgens de subsidieregeling dat 50 procent van de kosten (minstens 125.000 euro) zelf gefinancierd dient te worden. Leon Vincken: “Door deze drempel worden kleine sociaal fondsen met een beperkt budget uitgesloten van de subsidieregeling waardoor zij voor hun aangesloten werknemers niet op eigen kracht met de belangen voor het mkb-bedrijf activiteiten kunnen ondernemen in het kader van duurzame inzetbaarheid.” Daarom vraagt het sociaal fonds in de brief aan Koolmees het minimale subsidiebedrag fors te verlagen of te schrappen zodat kleine sociaal fondsen niet worden uitgesloten van deze regeling.

Download: Brief SFCB aan minister Koolmees

Gedeeld

Geef een reactie