Europees Parlement geeft gaten in patentwet toe

De juridische afdeling van het Europees Parlement heeft maandag toegegeven dat door onvolkomenheden in de onlangs goedgekeurde patentwet het wel degelijk mogelijk is om pure software te patenteren. Tot nog toe werd altijd volgehouden dat de patentwet slechts diende om computerge?mplementeerde uitvindingen te beschermen. Met andere woorden, fysieke uitvindingen die gebruik maken van software worden beschermd, en dat geldt niet voor pure software.

Maar juridische experts op het gebied van intellectuele eigendom hebben de juridische afdeling er nu op gewezen dat de patentwet officieel de Computer Implemented Inventions Directive niet duidelijk genoeg omschrijft wat patenteerbaar is en wat niet.

Grote struikelblok is de definitie van de technische bijdrage, die door de experts als misleidend wordt bestempeld. Volgens een van de deskundigen, professor Fran?ois Pellegrini van de ENSEIRB, is het hierdoor mogelijk om “om het even welke software van een uitvinding te patenteren.” De deskundigen slaagden er evenwel niet in om tot een consensus te komen over de invulling van het begrip technische bijdrage.

Op 2 juni willen enkele andere tegenstanders van de softwarepatentwet, waaronder Openstandaarden.be en de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), demonsteren in Brussel. Ook in andere Europese steden en op het internet willen ze hun ongenoegen uiten over de beslissing van de Europese Commissie.

Gedeeld

Geef een antwoord