Opta ontving 7114 klachten over spam

Opta is tevreden over de resultaten in het eerste jaar dat de toezichthouder verantwoordelijk is voor het bestrijden van spam. De website die Opta inrichtte om klachten te deponeren werd maar liefst 48.168 keer bezocht. Dat bezoek leverde 7114 daadwerkelijke klachten op. Daarvan hadden bijna 6000 betrekking op spam per email, 526 over SMS-spam en 235 klachten gingen over ongevraagde fax-berichten zo schrijft automatiseringsgids.

De 47 onderzoeken die daarop werden ingesteld, leidden 21 keer tot een waarschuwing en vier keer tot een boete. Zeven zaken werden zonder sanctie afgerond. De overige onderzoeken lopen nog of werden overgedragen naar buitenlandse zusterorganisaties. Opta zegt dat de acties ook effect hebben gehad en wijst daarbij naar verschillende onafhankelijke organisaties die hebben aangegeven dat de hoeveelheid spam uit Nederland significant is afgenomen.

Gedeeld

Geef een antwoord