Stadswachten steeds vaker een soort gemeentepolitie

Gemeenten nemen voor ordehandhaving massaal buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dat blijkt uit een enquête door het Algemeen Dagblad onder de zestig grootste gemeenten. Steeds vaker worden de boa’s ook gewapend met veiligheidsvesten, handboeien en wapenstokken.
De meeste gemeenten willen meer boa’s inzetten voor taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd, al is daar in lang niet alle gevallen budget voor. Het gaat dan met name om handhaving op kleine ergernissen, zoals hondenpoep, rommel op straat en parkeerovertredingen, waar de politie steeds minder aandacht voor heeft. Maar het takenpakket wordt steeds verder uitgebreid. Bijvoorbeeld met de aanpak van ordeverstoringen. Dat leidt steeds vaker tot agressie jegens de boa’s. Zo’n 40 procent van de gemeenten heeft laten weten dat hun toezichthouders het afgelopen jaar zijn mishandeld. Daarom is een groeiend aantal gemeentes voorstander van bewapening van hun boa’s. Dertien gemeenten, waaronder Alkmaar, Oss en Leeuwarden, hebben inmiddels besloten de uitrusting van hun toezichthouders dit jaar uit te breiden met onder andere handboeien, wapenstok en pepperspray. Voorzitter Geert Priem van politievakbond ANPV noemt dat in De Telegraaf een ‘gevaarlijk ontwikkeling’. Hij benadrukt dat in Nederland is afgesproken dat het geweldsmonopolie bij de politie en defensie ligt. “Als dat verschuift, loop je het risico dat minder geoefende boa’s in de problemen komen.”
Ook de onderzoekers Bas van Stokkum en Pim Foekens van de Radboud Universiteit wijzen op de nadelen die kleven aan het inschakelen van boa’s voor politietaken. In hun recent verschenen rapport ‘Stadshandhavers’ staat dat de opkomst van gemeentelijke boa’s leidt tot een berg problemen. Zo werken politie en boa’s volgens hen nogal eens slecht samen. Ook is vaak volstrekt onduidelijk wat boa’s nou wel of niet mogen.
Wiep van der Pal, voorzitter van belangenbehartiger BOA ACP, zegt tegen het Algemeen Dagblad dat de politietop niet happig is op het bewapenen van boa’s. Hij pleit voor maatwerk. Boa’s in Drachten hebben volgens hem de taak van ‘gastheer’ op straat. Maar boa’s in Amsterdam worden ook in het nachtleven ingezet om horecadiensten te draaien. Het is volgens Van der Pal verstandig om deze handhavers beter uit te rusten. Natuurlijk na een deskundige training.
Ook Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, zegt tegen het AD kritisch te kijken naar de terugkeer van ‘een nieuw soort gemeentepolitie’. “De vorming van de Nationale Politie moet juist voor meer eenheid zorgen. Als ik kijk naar de handhaving van de openbare orde, zie ik steeds meer versnippering. Boa’s in verschillende plaatsen hebben verschillende bevoegdheden en bewapening en zijn verschillend opgeleid.” Dat is volgens Van Vollenhoven ‘absoluut een probleem’. “In de ene plaats oordeelt een boa anders dan in een andere plaats. Daar schiet de burger niets mee op.”
De korpsleiding van de Nationale Politie verklaart in het AD voorstander te zijn van de samenwerking met boa’s. “Maar toezichthouders moeten zich wel richten op de kleine ergernissen”, zegt een woordvoerder. “De boa is specifiek opgeleid voor haar taak en onvoldoende getraind voor de diversiteit en complexiteit die handhaving van de openbare orde met zich mee kan brengen.”

Gedeeld

Geef een reactie