NEN 1073 voor sprinklerinstallaties gepubliceerd

Het CCV heeft in samenwerking met het deskundigenpanel VBB-systemen en NEN de Nederlandse aanvulling op de Europese (in het Nederlands vertaalde) norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties (NEN-EN 12845) herzien en gepubliceerd.

In deze nieuwe versie is een groot aantal besluiten en interpretaties van het deskundigenpanel van het CCV opgenomen. Verder zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ van 2011 opgenomen. Ten slotte is NEN 1073 aangepast naar aanleiding van de publicatie in 2015 van de nieuwe NEN-EN 12845.
Het is volgens het CCV het eerste tastbare resultaat van het convenant dat op 31 maart 2016 door het CCV en NEN is gesloten teneinde de wildgroei in normen en regels voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) terug te dringen.

Gedeeld

Geef een reactie