NEN publiceert richtlijn voor functiebehoud transmissiewegen

De nieuwe versie van de NPR 2576 beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd.

De vernieuwde norm is volgens NEN van groot belang om een juiste en certificeerbare installatie te maken. De noodzaak tot het aanpassen van de Nederlandse praktijkrichtlijn uit 2005 ontstond door voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen met betrekking tot het functiebehoud van transmissiewegen bij brand, waarbij de laatste wijzigingen van NEN 2575 zijn meegenomen.

Doel functiebehoud
Een transmissieweg is gedefinieerd als een verbinding tussen installatieonderdelen (de behuizing van onderdelen), die dient voor overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg, is functiebehoud vereist gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten. Het doel van functiebehoud is dat er bij brand gedurende de voorgeschreven tijd geen functionaliteit uitvalt van aangesloten componenten door verstoring van de transmissieweg.

Meer informatie
De NPR is aan te schaffen via de website van NEN of door contact op te nemen met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391. Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Gedeeld

Geef een reactie