Ontwerpnorm NEN 1073 voor sprinklers ter commentaar

NEN heeft een aanvulling op de Nederlandse versie van de Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties (NEN-EN 12845) herzien en als normontwerp NEN 1073 gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 augustus 2017 commentaar indienen.

In dit normontwerp is een groot aantal besluiten en interpretaties van het deskundigenpanel van het CCV opgenomen. Verder zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ van 2011 opgenomen. Tenslotte is NEN 1073 aangepast naar aanleiding van de publicatie in 2015 van de nieuwe NEN-EN 12845.
Ongewijzigde onderdelen van NEN 1073:2010 zijn duidelijk herkenbaar en hoeven niet becommentarieerd te worden. Waar onderdelen van de bestaande NEN 1073:2010 zijn aangepast, is een extra (geel gemarkeerd) kader met Ontwerp NEN 1073:2017 ingevoegd.

Commentaar
Belanghebbende partijen kunnen tot 1 augustus 2017 online commentaar op dit normontwerp indienen. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en te voorzien van opmerkingen. Daarnaast staat het iedereen vrij om commentaar te leveren op de vertaling van NEN-EN 12845:2015, waar NEN 1073 integraal in is opgenomen.

Bron: CCV

Gedeeld

Geef een reactie