Aon: Onveiliger West-Europa door economische crisis

De gevolgen van de wereldwijde economische crisis en de overheidsmaatregelen die daar in 2011 op volgden, zorgen in veel landen voor een toename van het risico op politiek geweld.

In grote delen van Europa ondervindt het internationale bedrijfsleven in toenemende mate hinder van onlusten, rellen, stakingen en (studenten)protesten als gevolg van bezuinigingsplannen. Wereldwijd nam het risico op terrorisme en politiek geweld in 37 landen toe. Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map 2012, een analyse van meer dan tweehonderd landen die jaarlijks wordt gepresenteerd door risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

In Europa werden de risico’s voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje opgeschaald van laag naar middelhoog. In Nederland daalde het risico van laag naar verwaarloosbaar. In Turkije nam het risico toe van middelhoog naar hoog.

Naast de onrust als gevolg van de economische crisis, blijven de grote politieke veranderingen in de Arabische wereld in die regio, maar ook daarbuiten, voor beroering zorgen. Autoritaire regimes in Afrika en Azië troffen maatregelen om dergelijke ontwikkelingen in hun land te voorkomen. Toch hielden civiele onlusten, schade aan eigendommen en lokale protesten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan.

Terrorism en Political Violence Map 2012Terrorism & Political Violence Map 2012

Al-Qaida blijft inspiratiebron voor terroristen

Ook terrorisme blijft een ernstige bedreiging vormen voor bedrijven. In bijna de helft (46%) van de tweehonderd landen die door Aon zijn beoordeeld, is terrorisme een reëel gevaar. Door de uitschakeling van Osama bin Laden vorig jaar heeft het radicale islamitisch terrorisme wereldwijd aan slagkracht verloren. Toch is de ideologie van al-Qaida voor regionaal actieve groeperingen nog steeds een bron van inspiratie.

Islamitische terreurbewegingen blijven zich richten op Zuid-Azië en het Midden-Oosten. In Afrika is het terreurgevaar het afgelopen jaar het sterkst toegenomen. Zes Afrikaanse landen kwamen in een zwaardere risicocategorie terecht. Senegal schoof zelfs twee risicocategorieën op en ging van laag naar hoog.

Nederland: van laag naar verwaarloosbaar
In Nederland nam het risico op terrorisme, stakingen en opstanden af van laag naar verwaarloosbaar. In tegenstelling tot andere Europese landen, zijn protesten hier relatief kleinschalig en verlopen ze rustig.

Verenigd Koninkrijk: van laag naar middelhoog
Evenals het risico op stakingen en protesten, zijn de rellen en plunderingen in augustus vorig jaar een belangrijke verklaring voor het toegenomen risico in het Verenigd Koninkrijk. Ook de dreiging van Ierse dissidenten en radicale islamieten leiden tot een verhoogd risico. Tot slot is het aannemelijk dat de Olympische Spelen dit jaar leiden tot een verdere toename van de risico’s.

Duitsland: van laag naar middelhoog
De voornaamste dreiging in Duitsland komt van terrorisme en burgeropstanden. In de afgelopen maanden had het land te maken met grootschalige stakingen in de publieke sector, die het verkeer verstoorden. Verder demonstreerden in februari van dit jaar 60.000 mensen tegen het internationale ACTA-verdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Tot slot had Duitsland in maart 2011 te maken met een terroristische aanslag op het vliegveld van Frankfurt, waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen.

Turkije: van middelhoog naar hoog
In Turkije nam het risico op terrorisme in het zuidoosten van het land en in de grote steden toe. De grootste dreiging komt van de PKK en militanten die verbonden zijn aan al-Qaida. Bovendien was er sprake van grootschalige en frequente protesten van Koerdische activisten. Het risico op een regionaal conflict nam bovendien toe vanwege acties van het Syrische leger in het grensgebied met Turkije.

Crisismanagement
“Het aantal opschalingen laat zien dat de risico’s blijven toenemen,” zegt Neil Henderson, hoofd terrorismezaken bij de Crisis Management Practice van Aon Risk Solutions. “Internationaal opererende bedrijven moeten zorgen dat ze op de hoogte blijven van de potentiële risico’s overal ter wereld, zodat zij hun medewerkers, fysieke activa en uiteindelijk ook hun resultaten afdoende kunnen beschermen.”

West-Europa
“De kaart laat ook nu weer zien voor welke grote opgave bedrijven staan die de veiligheid en continuïteit van hun wereldwijde activiteiten willen waarborgen,” zegt Dr. David Claridge, managing director van Risk Advisory. “Voor het eerst in het bestaan van de kaart laat deze aanzienlijk ongunstige ontwikkelingen in West-Europa zien. De civiele onrust neemt toe in deze traditioneel stabiele economieën. Met de nadere versoberingsmaatregelen die nog ten uitvoer moeten worden gebracht en de crisis in de eurozone die nog niet voorbij is, lijkt de economische en sociale verslechtering een belangrijke oorzaak te zijn voor onrust in de toekomst.”

Claridge wijst verder op de Arabische Lente, die een grote rol speelt in de beoordelingen. “Enerzijds vanwege haar bijdrage aan de civiele onlusten en anderzijds omdat landen waar de eerste golf van opstanden voorbij is, niet in staat zijn de lokale en regionale veiligheid te garanderen. De verspreiding van wapens en de ongebreidelde groei van radicale groeperingen in Libië, Jemen en het Egyptische schiereiland Sinaï baren ons grote zorgen.”

Alle actuele informatie over de kaart vindt u op www.aon.com/terrorismmap. Hier kunt u ook de fysieke kaart aanvragen.

Gedeeld

Geef een reactie