CBS: 1 op de 5 verdachten is buitenlander

Bijna een op de vijf geregistreerde verdachten van een misdrijf was in 2013 een buitenlander. Ruim de helft van deze groep, een op de tien verdachten, heeft geen vast adres.

Het gaat daarbij meestal om illegalen, rondreizende criminele bendes, toeristen en seizoenarbeiders. Er is vooral sinds 2007 een toename te zien van het aantal verdachten uit Oost-Europa. In 2013 gaat het om 31.000 buitenlandse verdachten zonder vaste- of verblijfplaats, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlandse verdachten hebben slechts bij uitzondering geen vast adres.

verdachtenTussen 2007 en 2013 is het totaal aantal verdachten en ook het totaal aantal buitenlandse verdachten afgenomen. Het aantal verdachten uit Oost-Europese landen neemt de laatste jaren sterk toe. Deze ontwikkeling wordt deels verklaard door de toetreding van een aantal Midden- en Oost-Europese landen tot de Europese Unie in 2004 en 2007. De grootste toename van het aantal verdachten is te zien bij de Roemenen. Zij zijn 3,5-maal zo vaak geregistreerd als in 2007 en Bulgaren 2,4-maal zo vaak. Polen en Litouwers zijn respectievelijk 1,7-maal en 1,6-maal zo vaak geregistreerd. Van de verdachten uit deze landen heeft 80 procent geen vast adres. Nederlandse verdachten hebben slechts bij uitzondering geen vast adres.

Gedeeld

Geef een reactie