CBS: Minder inbraken, straatroven en cybercrime in 2014

In de afgelopen 10 jaar is het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme flink afgenomen.

Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2014, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten.

Slachtoffers

In de periode 2005-2014 is het aantal personen van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit in totaal met ruim 30% gedaald. Het sterkst is de daling van vandalisme, gevolgd door vermogensdelicten zoals inbraak en diefstal, en geweldsdelicten zoals mishandeling of bedreiging.

veiligheidsmonitor grafiek

Veiligheidsgevoel

Ook de onveiligheidsgevoelens namen in dezelfde periode af, zij het iets minder sterk. Gaf in 2005 nog bijna de helft (48%) van de Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen, in 2014 voelde ruim een op de drie (36%) zich wel eens onveilig; een daling met ruim een kwart.

Cybercrime

In 2014 is 5,2% van de Nederlanders slachtoffer geweest van hacken. Dit is minder dan in 2012 (6,0%) en 2013 (6,2%). Het aantal delicten bedroeg 7,9 per 100 inwoners. Ook dit is minder dan in 2012 (8,8 per 100) en 2013 (9,3 per 100). In de meeste gevallen heeft de hack plaatsgevonden door in te breken of in te loggen op een e-mailaccount 4 delicten per 100 inwoners. Aangifte bij de politie gebeurde slechts zeer incidenteel bij hacken, namelijk in 2% van de gevallen.

Identiteitsfraude

In 2014 is 0,8 % van de Nederlanders slachtoffer geweest van één of meer vormen van identiteitsfraude. Dit is lager dan in 2012 en 2013 toen deze aandelen respectievelijk 1,5 % en 1,3 % bedroegen. De daling wordt veroorzaakt door de afname van skimming. Het aandeel Nederlanders dat hiervan slachtoffer werd, daalde van 1,1% in 2012 naar 0,4% in 2014. Het slachtofferschap van phishing/pharming veranderde tussen 2012 en 2014 niet, en bedroeg 0,4%.

Koop- en verkoopfraude

Als het gaat om koop- en verkoopfraude werd 3,5% van de Nederlanders hier slachtoffer van. Hierbij gaat het om het niet leveren van gekochte goederen of diensten (koopfraude) en/of het niet betalen voor geleverde goederen of diensten (verkoopfraude). De 3,5% in 2014 is hoger dan in 2012 toen dit 2,9% was maar vergelijkbaar met 2013 (3,3%).

Cyberpesten

Onder cyberpesten vallen verschillende verschijningsvormen, variërend van laster en stalken tot chantage/afpersing en bedreiging met geweld. In 2014 is 3,1% van de Nederlanders slachtoffer geweest van één of meerdere vormen van cyberpesten. Dit is vergelijkbaar met 2012 en 2013. Laster en andere (dan de genoemde) vormen van cyberpesten komen met elk ongeveer 1% slachtoffers in 2014 het meest voor, gevolgd door stalken en bedreiging met geweld. Geen enkele vorm van cyberpesten is tussen 2012 en 2014 toe- of afgenomen.

Slachtoffers van cybercrime

Mannen zijn vooral meer slachtoffer van hacken dan vrouwen. Vrouwen zijn iets vaker slachtoffer van cyberpesten. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen. Bij identiteitsfraude zijn jongeren juist minder vaak het slachtoffer.

Overlast in de buurt

In het afgelopen jaar verminderde ook de ervaring van overlast in de buurt. In 2014 gaf 44 procent van de Nederlanders aan veel overlast te ervaren in de eigen buurt. Dit aandeel ligt 2% lager dan in 2013 en 2012. Het vaakst (30%) wordt veel overlast ervaren van verkeer, zoals te hard rijden en agressief verkeersgedrag.

Van fysieke verloedering, bijvoorbeeld vernieling van straatmeubilair of bekladding van muren of gebouwen geven ruim twee op de tien inwoners aan dat ze veel overlast ervaren. Eén op de tien inwoners ervaart veel sociale overlast, waaronder overlast van rondhangende jongeren, drugsoverlast en dronken mensen op straat. Alle drie de overlastvormen laten in 2014 wel een verbetering zien ten opzichte van de twee voorafgaande jaren.

In de vier grote steden ondervinden de inwoners de meeste criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast.

Download: Veiligheidsmonitor 2014 (pdf)

Gedeeld

Geef een reactie