Daling criminaliteit zet door maar cybercrime stijgt

In het afgelopen decennium daalde het gehele niveau van de criminaliteit met 30 procent. Die daling heeft zich de laatste vijf jaar voortgezet. Dat betekent dat steeds minder mensen en bedrijven te maken krijgen met de nadelige gevolgen van criminaliteit.

Dat schrijft minister Opstelten vandaag in een brief aan de Kamer bij de aanbieding van de jaarlijkse publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2013’( C&R) en het WODC rapport ‘Naar Nationale Veiligheidsindices’ (NVI). De politie registreerde 1,09 miljoen misdrijven in 2013, een daling van bijna zeventien procent sinds 2007.

Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde is vorig jaar gehalveerd, vergeleken met het voorgaande jaar. In 2013 steeg evenwel het aantal gewelddadige overvallen en woninginbraken. Het aantal zware zaken, waarbij drie strafrechters betrokken zijn, steeg met 7 procent. Dat heeft te maken met enkele grote rechtszaken tegen misdaadbendes, complexe cybercrime-zaken en bewerkelijke strafzaken met DNA-bewijsvoering.

Sinds 2012 worden cijfers over slachtoffers van cybercrime door de Veiligheidsmonitor bijgehouden. Van cybercrime werd één op de acht Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2013 slachtoffer, dit is iets meer dan in 2012. De meest voorkomende vorm van cybercrime is hacken, gevolgd door koop- en verkoopfraude, en pesten via het internet. Jongeren hebben vaker te maken met cybercrime dan ouderen. In 2013 was één op de vijf 15- tot 25-jarigen slachtoffer van computercriminaliteit.

Grafiek delictenIn het NVI-rapport wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland op een zo betrouwbaar mogelijke manier in kaart te brengen. Deze methode is nog nergens ter wereld op deze schaal toegepast. Het vernieuwende aan deze methode is de wijze waarop de ontwikkeling van criminaliteit wordt berekend. Zo wordt voor elk delicttype de beste statistische bron gekozen die de ontwikkeling zo betrouwbaar mogelijk beschrijft. Vervolgens worden voor zover mogelijk de ontwikkelingen van de verschillende delicttypen gewogen naar ernst en omvang en waar mogelijk samengevoegd tot één criminaliteitsindex, dan wel in een apart indexcijfer gepresenteerd.

Doordat de misdaad daalt, komen er ook minder misdrijfzaken voor de rechter, blijkt uit het rapport. Tussen 2007 en 2013 daalde het aantal misdrijfprocessen van 128.000 naar 92.000, een daling van 27 procent. Vooral de kinderrechter en de politierechter behandelden veel minder misdaadzaken.

Naast cijfers over criminaliteit biedt de C&R ook cijfers over het optreden van politie en justitie. Drugs- en (vuur)wapenmisdrijven worden relatief vaak opgehelderd. Het ophelderingspercentage van dit soort misdrijven is ruim tachtig procent. Van de geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven wordt bijna twee derde opgehelderd. Bij dit soort delicten is de dader vaak een bekende van het slachtoffer.

Links: cbs.nl en rijksoverheid.nl

Gedeeld

Geef een antwoord