Fietsen de meest gestolen waar in Nederland

Met een aantal van ruim 2.000 per dag zijn fietsen nog steeds de meest gestolen waar in ons land. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Veiligheid 2005 van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Ook blijkt dat naarmate de gemeente groter is, de criminaliteit navenant stijgt. En de kans om gemolesteerd te worden, is in de grootste gemeente twee keer groter dan in de kleinste gemeente van ons land zo is te lezen op de site van het Verbond van Verzekeraars.

Een opvallend punt uit de jaarrapportage is dat de omvang van fietsendiefstal en zakkenrollerij, in tegenstelling tot autodiefstal, in tien jaar tijd nagenoeg geen verschillen laat zien. Ook is opmerkelijk dat in de grootste gemeenten drie keer zoveel vermogensdelicten plaatsvinden als in de kleinste: achttien versus zes op de honderd inwoners. In de kleinste gemeente loop je een kans van 0,5 per 100 inwoners op een inbraak, in de grootste 1,5.

Het goede nieuws is dat het bedrijfsleven in 2004 aanzienlijk minder last van criminaliteit had dan in 2002. Het slechte nieuws is dat nog altijd de helft van alle bedrijfsvestigingen in 2004 te maken heeft gehad met diefstal, inbraak, vernieling of geweld. Een op de vijf detailhandelsvestigingen, met name supermarkten, is zelfs meervoudig slachtoffer. Eenmanszaken komen er overigens beter af dan bedrijven met twintig tot 49 werknemers, waarbij de kans om meervoudig slachtoffer te worden bijna zestig procent is. Grote detailhandelbedrijven lopen de grootste kans om slachtoffer te worden.

Ook al is er sprake van anderhalf miljoen diefstallen uit winkels per jaar, en gebeurt er veel op het gebied van preventie, de meldings- en aangiftebereidheid blijft daar ver bij achter. Niet meer dan tien procent van het totaal wordt gemeld, en het aantal daalt ook ten opzichte van 2002. Toen meldde 55 procent van de slachtoffers de diefstal, in 2004 is dat 47 procent geworden. Reden: de schade is te klein, de politie doet er toch niets aan, geen bewijs, geen tijd of men heeft het probleem zelf opgelost.

Ook het Verbond van Verzekeraars wil vanuit de verzekeringsbedrijfstak nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving. In dat kader zijn afspraken gemaakt tussen het Verbond en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om onder andere het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen in 2006 verder te ontwikkelen. Beide keurmerken dragen meetbaar bij aan minder criminaliteit. Ook heeft het Verbond nadrukkelijk oog voor criminaliteitsvormen die nu sterk komen opzetten, zoals diefstal vanaf bouwplaatsen, pleziervaartuigen en cybercrime.

Gedeeld

Geef een reactie