Hoffmann: 2015 wordt het jaar van grotere cybercrime-incidenten

2015 wordt het jaar van grotere cybercrime-incidenten . Dat voorspelt Hoffmann Bedrijfsrecherche BV op basis van de trends en ontwikkelingen van 2014 en voorgaande jaren.

Daarnaast zal de angst voor terrorisme (en de gevolgen daarvan voor bedrijven) toenemen. Er zal een grotere diversiteit aan fraudeurs binnen organisaties, alsmede meer  ‘gegevensfraude’, ontstaan.

Meer grote cybercrime-incidenten

onderzoekHoffmann voorspelt dat er meer en grotere DDOS-aanvallen zullen plaatsvinden in 2015. Deze DDOS-aanvallen worden door cybercriminelen gebruikt om websites lam te leggen en de eigenaren ervan vervolgens af te persen. Volgens Richard Franken, algemeen directeur van Hoffmann, zal het niet bij DDOS-aanvallen blijven: “2015 wordt het jaar van nog meer grote cybercrime-incidenten. Niet alleen bedrijven maar ook maatschappelijke voorzieningen zullen een doelwit zijn voor cybercriminelen.”

Overige voorspellingen voor 2015

  • Er zal meer aandacht komen voor preventie van zowel fysieke als virtuele risico’s.
  • De verscheidenheid binnen de groep fraudeurs zal toenemen. Door onder andere minder loyaliteit jegens de werkgever door korte contracten en meer inzet van uitzendkrachten, zal de groep jonge daders groeien.
  • Binnen de zorg-sector zal het aantal incidenten toenemen.
  • De kans op terroristische daden richting Nederlandse bedrijven zal toenemen. Hierdoor zal terrorisme bij bedrijven hoger op de agenda staan.

Meer verschillende soorten daders en meer fraude met gegevens

Afgelopen jaar groeide de verscheidenheid binnen de dadersgroep. Hoffmann heeft de dader nu heel gedetailleerd in beeld gebracht. In de Hoffmann Statistiek worden vier soorten “stereotype” daders onder de loep genomen. Wie zijn ze? Waarom frauderen ze? En waarmee en hoe doen ze dat?

Hoffmann StatistiekIn 2014 vond ook een aanzienlijke stijging van fraude met gegevens plaats (van 2 procent van het geheel in 2013 naar 11 procent van het totaal aantal fraudegevallen in 2014). Binnen grote organisaties had zelfs 70 procent van de incidenten met gegevensfraude te maken.

Hoffmann publiceert een top-5 van de meest voorkomende vormen van gegevensfraude in de Hoffmann Statistiek, een jaarlijks rapport waarin Hoffmann een beeld schets van criminaliteitsontwikkeling binnen het bedrijfsleven.

Top-5 gegevensfraude

  1. Medewerker steelt klantgegevens/strategische kennis (voor het opstarten van een concurrerend bedrijf).
  2. Externe steelt bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantgegevens.
  3. Medewerker stuurt valse facturen. (Het gaat dan met name om facturen waarop enkel de rekeningnummers zijn aangepast waardoor de facturen erg lijken op de echte facturen van de organisatie).
  4. Medewerker dient onjuiste declaraties in.
  5. Medewerker handelt in strijd met het concurrentiebeding.

Download: Hoffmann Statistiek februari 2015 (pdf)

Gedeeld

Geef een reactie