Minder meldingen misdrijven in 2010

De politie heeft vorig jaar 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd. Dat is 5 procent minder dan in 2009. Er waren minder meldingen van geweldsmisdrijven, fietsdiefstallen en vernielingen. Ook het aantal overvallen nam af. Daar staat tegenover dat het aantal woninginbraken met 10 procent is toegenomen. Ook werden er meer brom- en snorfietsen gestolen.

Jaarlijks wordt een kwart van alle geregistreerde misdrijven opgehelderd. De pakkans verschilt sterk per type misdrijf. Met ruim 60 procent is de pakkans het grootst voor gewelds- en seksuele misdrijven omdat het slachtoffer doorgaans aanwijzingen geeft over de dader(s). Voor vernielingen en vermogensmisdrijven is de pakkans beduidend kleiner: respectievelijk 21 procent en 12 procent.

Link: www.cbs.nl

Gedeeld

Geef een antwoord