Steeds meer agressie bij verplichte leeftijdscontrole

Vooral bij tabaksverkooppunten krijgt winkelpersoneel in toenemende mate te maken met agressie, intimidatie en zelfs fysiek geweld. Daders zijn jongeren die vanwege hun leeftijd geen rookwaren mogen kopen. Hierover schrijft De Telegraaf vandaag.

Sinds 2014 is het winkeliers verboden om rookwaren en alcoholische dranken te verkopen aan klanten die niet duidelijk ouder zijn dan 18 jaar. Bij twijfel dient de klant zich te legitimeren en dat leidt soms tot felle discussies die vele keren per jaar volledig uit de hand lopen. Tientallen werknemers van onder andere tankstations en supermarkten zitten daardoor ziek thuis, omdat zij niet meer bestand zijn tegen de niet-aflatende beledigingen, intimidaties, ruzies en zelfs rake klappen bij de voorgeschreven leeftijdscheck.

Spugen
Belangenvereniging Beta van de tankstations spreekt over meerdere gevallen van fysiek geweld per jaar. Klanten spugen naar de medewerkers of bekogelen hen met spullen uit de winkel. Tabaksverkopers menen dat dit onder andere komt omdat bij overtreding alleen de winkelier wordt gestraft. Zij pleiten voor boetes voor minderjarigen als die proberen sigaretten te kopen. Anders blijven zij het elke keer weer in andere winkels proberen. Een winkelier die tabak verkoopt aan iemand die niet duidelijk ouder dan 25 jaar is en geen legitimatie vraagt, riskeert een boete van 1350 euro. Zelfs als het een vaste klant betreft die al eerder heeft aangetoond ouder dan 18 jaar te zijn. Vooral dat laatste leidt tot irritatie en soms agressie.

Gedeeld

Geef een reactie