Steeds meer draagvlak voor Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Dertien bij openbare aanbestedingen betrokken beveiligingsbedrijven hebben nu eveneens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Dat brengt het totaal op op 186. Het draagvlak wordt zo steeds breder, stelt Leen van der List van FNV.

Leen van der List zegt graag te zien dat alle ondertekenaars dat wat de Code voorstaat ook uitdragen en zich er aan houden, ook al is er volgens hem de verleiding om soms even de andere kant uit te kijken. “In Code-waardige aanbestedingen gaat het ook over kwaliteit van het werk, werkdruk van de medewerkers, et cetera. Vanuit de Code is dit opgenomen in de handleiding Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Melding maken
Van der List benadrukt dat alle bedrijven, maar ook opdrachtgevers en makelaars gebruik kunnen maken van de ‘diensten’ van de Codekamer Beveiliging. Bijvoorbeeld als zij tegen aanbestedingen aanlopen die niet conform de Code zijn, of als er zulke afwijkende eisen worden gesteld dat de inzet en werkdruk van het personeel in gedrang komt. Hij roept de bedrijven op om van dit soort zaken melding te maken bij de Codekamer. Op basis daarvan kan de Codekamer, vanuit haar neutrale positie, opdrachtgevers (en soms ook beveiligingsbedrijven) aanspreken.

Concurrentie door ZZP-ers hot item
Veel bedrijven maken zich druk over de manier waarop ZZP-ers de markt betreden en opereren tegen tarieven waar tegen
ondernemingen die de cao naleven niet kunnen concurreren. Inmiddels zijn er mogelijkheden bij de branche (beveiligingsbranche.nl) of de Inspectie SZW om dit soort
meldingen op te pakken.

Meer informatie over de Code is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een reactie