Steeds meer kerken gaan zich beter beveiligen

Een deel van de Nederlandse kerken schroeft de beveiliging op, meldt De Telegraaf. Het gaat niet alleen om de angst voor terreur maar ook om verstoringen door dronken of verwarde personen. Wel wordt de onrust gevoed door een toenemend aantal aanvallen op kerken in het buitenland.

In een kerk in Gouda staan sinds kort beveiligers bij de ingang. Volgens Lenard Prins van beveiligingsbedrijf Restment komt dat omdat kerkbezoekers onrustiger zijn geworden. 82 kerken hebben hem het afgelopen jaar benaderd voor advies  en in enkele gevallen adviseerde hij cameratoezicht. Ook worden trainingen gegeven aan medewerkers om ‘ongewenste bezoekers’ te herkennen en uit de kerk te weren. Een en ander is mede het gevolg van een brief die het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken eind 2016 naar kerken heeft gestuurd om deze te vragen na te denken over de veiligheid.

Christelijke doelwitten
Kerken zouden volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ook een potentieel doelwit kunnen zijn van terroristen. In Frankrijk zijn al aanslagen op christelijke doelwitten verijdeld. Een keer lukte dat niet, wat het leven van een priester kostte. In Berlijn werd een aanslag op de kerstmarkt gepleegd. Volgens Prins zijn er in Nederland de afgelopen anderhalf jaar 138 incidenten geweest, vooral met verwarde personen of jongeren die een kerkdienst kwamen verstoren. Soms worden kerkgangers dan bang dat er een aanslag gaat plaatsvinden, zoals afgelopen najaar toen een man het altaar opstapte en Allahoe Akbar begon te roepen. Elders werd een rugzak naar binnen geworpen. De beveiligers bij de kerk van de Sint-Jansgemeente in Gouda zijn opgeleide vrijwilligers die vooral profilen. Bezoekers worden geobserveerd, maar niet gecontroleerd.
Of ook andere kerken dergelijke maatregelen hebben genomen is nog niet bekend.

Gedeeld

Geef een antwoord