Steeds meer kritiek op sluiten van gevangenissen

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op het plan van staatssecretaris Dijkhoff om opnieuw gevangenissen te sluiten, ook al staat een derde van de cellen leeg. Zelfs de regeringspartijen VVD en PvdA vinden dat er nu even pas op de plaats gemaakt moet worden.

VVD-Kamerlid Van Oosten zei in een debat met staatssecretaris Dijkhoff dat hij nog veel vragen heeft en dat die eerst beantwoord moeten worden. Zijn collega Volp van de PvdA zei dat sluiting van gevangenissen wat haar betreft niet aan de orde is tot de parlementsverkiezingen in maart 2017. Dijkhoff verwacht echter de komende tijd nog meer leegstand van penitentiaire inrichtingen. Nu al gaat het om een derde van de capaciteit, terwijl het ministerie flink moet bezuinigen. Daarom werkt hij met de minister aan een plan om nog meer locaties te sluiten. Daarover zou voor de zomer duidelijkheid moeten zijn.
Een groep van ruim honderd gevangenisbewaarders ging gisteren naar Den Haag om tegen de voorgenomen sluiting van een aantal gevangenissen te protesteren. Alle fracties in de Tweede Kamer spraken hun sympathie uit voor de medewerkers die bang zijn hun baan te verliezen. Er zijn in 2013 al negentien gevangenissen gesloten. In 2015 zei de toenmalige staatssecretaris Teeven dat er deze kabinetsperiode niet verder zou worden bezuinigd op het gevangeniswezen, maar zijn opvolger Dijkhoff denkt daar anders over.

Gedeeld

Geef een reactie