Sterke stijging afwijzingen vergunning Wpbr in 2018

Vorig jaar is van 89 leidinggevenden in de particuliere beveiliging de vergunning in het kader van de Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus geweigerd. In 2017 gebeurde dat nog maar 44 keer. 66 bedrijven kregen geen vergunning, terwijl dat er in 2017 nog maar 27 waren.

In totaal vroegen vorig jaar 1055 personen toestemming aan om een leidinggevende positie binnen een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau te mogen vervullen. Dat zijn er maar 61 meer dan in 2017. Daaruit valt het grote aantal weigeringen dus niet te verklaren. Bij de bedrijven is de situatie niet veel anders. In 2017 vroegen 636 bedrijven een vergunning aan om particuliere beveiligingswerkzaamheden te mogen (blijven) verrichten. In 27 gevallen werd die vergunning geweigerd. In 2018 waren er 746 aanvragen en kregen maar liefst 66 ondernemers nul op rekest. Daarnaast werden beide jaren 36 boetes opgelegd wegens wettelijke overtredingen en kregen tien bedrijven een waarschuwing in 2017 en 8 in 2018. In 2017 werd van veertien bedrijven de vergunning ingetrokken. In 2018 gebeurde dat acht keer.

Dienst Justis
De vergunningen worden beheerd door de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zodra dit de complete aanvraag heeft ontvangen, wordt advies gevraagd aan de korpschef van de regionale eenheid waarin de aanvragende organisatie is gevestigd of waarin de aanvragende leidinggevende woonachtig is. De korpschef beoordeelt of de opzet en inrichting van de organisatie goed in elkaar zit. Nadat Justis de informatie over de opzet en inrichting en advies over de politiële informatie die beschikbaar is ten aanzien van de beleidsbepalers (zoals directeuren, vennoten, bestuurders en leidinggevenden) van de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau heeft ontvangen, wordt een Uittreksel Justitiële Documentatie opgevraagd van de beleidsbepalers. Op basis van al deze informatie (aangeleverde documenten, advies politie en Justitiële Documentatie) komt Justis tot een (eind)oordeel. Justis verleent alleen een vergunning als alle beleidsbepalers voldoende betrouwbaar en bekwaam zijn bevonden.

Gedeeld

Geef een reactie