Strengere aanpak geweld tegen mensen met publieke functie

Als het aan de ministers Dekker en Grapperhaus ligt, komt iemand die geweld pleegt tegen mensen met een publieke taak er straks niet meer met een taakstraf van af. In een wetsvoorstel pleiten zij ervoor dat in die gevallen altijd een veroordeling tot celstraf volgt. 

Het taakstrafverbod geldt straks voor geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak, gericht op de handhaving van de openbare orde of veiligheid. Dat zijn niet alleen politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance en buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook andere personen met een publieke taak, die tijdens hun werk met geweld te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, verkeersregelaars en gevangenispersoneel. Volgens de beide bewindslieden van Justitie & Veiligheid steken deze mensen elke dag hun nek uit. Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Omdat hun werk handelend optreden vereist, hebben zij niet de mogelijkheid een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen. Daarom verdienen zij bescherming tegen geweld. Tot nu toe is er alleen een taakstrafverbod voor plegers van ernstige geweld- of zedenmisdrijven.

Gedeeld

Geef een reactie