Succes van VEB raakt in stroomversnelling

Het gaat goed met de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. Dat bleek tijdens de roadshow die deze week is afgerond. Al ruim 600 technische beveiligingsbedrijven en ruim 150 particuliere beveiligingsorganisaties maken gebruik van de vele voordelen van het lidmaatschap van de vereniging.

De snelle stijging van het aantal leden geeft de vereniging meer financiële armslag en die wordt gebruikt om de service te verbeteren, maar vooral ook om de communicatie intern en naar de buitenwereld te verbeteren. Met adviseur Fred Teeven is bijvoorbeeld een krachtige lobbyist voor ‘Den Haag’ binnengehaald. Ook wordt nauw samengewerkt met andere brancheorganisaties om de belangen van de beveiligingssector onder de aandacht te brengen bij onder andere de politiek, de overheid en verzekeraars.

Kwaliteitsregelingen
Binnen de technische sector is de kwaliteitsregeling VEB 4 de belangrijkste ontwikkeling. Deze vormt een verbetering van de vele jaren gebruikte VEB 3 en is uitgebreid met onderdelen voor cameratoezicht en branddetectie en in de toekomst mogelijk toegangsbeheer. “De nieuwe regeling is hard nodig, nu beveiligingsvraagstukken steeds complexer worden en verzekeraars de behoefte hebben het risicobeheer steeds meer aan de markt over te laten”, vertelde voorzitter Jan Kuipers. “Dat betekent voor onze branche een uitdaging, maar natuurlijk ook een kans. Een kans die wij bieden met een forse uitbreiding van onze regeling voor kwaliteitsborging. Nieuwe initiatieven zijn onder andere een VEB 4 High End voor beoordeling van hoge risico’s en projecten waarbij maatwerk vereist is, CRKI voor beoordeling van risico’s die men met cameratoezicht beheersbaar wil maken, Excellent Cameratoezicht voor het garanderen van beelden van hoge kwaliteit, BRKI voor beoordeling van brandrisico’s en later mogelijk TRKI voor risicobeoordeling in het kader van toegangsbeheer.

Verdere ontwikkeling
Kuipers stelde de aanwezigen gerust. Wie al erkend is conform VEB 3, blijft erkend als de VEB 4 is ingevoerd, maar dan alleen voor het onderdeel VEB 4 VRKI. Wie meer wil dan inbraakbeveiliging conform VRKI kan voor de aanvullende onderdelen kiezen. Wel is het wachten tot deze gereed zijn. Het VRKI-deel is dat al en High End wordt ontwikkeld. Voor brand is er nu een ‘light’-versie en de regeling voor cameratoezicht is ook bijna gereed. De ‘zware’ versie van de brandregeling wordt begin volgend jaar verwacht en zal gelijkwaardig zijn aan de BMI-regeling. De ontwikkeling van de overige nieuwe regelingen is dit jaar al van start gegaan. Intussen werkt de VEB samen met verschillende opleidingsinstellingen om de voor erkenning noodzakelijke opleidingen te ontwikkelen. De uiteindelijke controle van bedrijven en projecten zal op dezelfde manier gaan verlopen als bij VEB 3. Dat houdt in dat onafhankelijke inspecteurs bij VEB 4 VRKI, branddetectie (behalve straks voor de ‘zware regeling’) en cameratoezicht de bedrijven jaarlijks aan een inspectie onderwerpen zoals dat nu ook het geval is bij VEB 3. Voor VEB 4 High End gaat gelden dat na oplevering een controle uitgevoerd wordt door een Inspectie Instelling die bij positief resultaat een certificaat verstrekt.

Samenwerking
Positief is ook dat de VEB niet langer als concurrent of ‘luis in de pels’ van Techniek Nederland (het vroegere Uneto) wordt gezien. Beide organisaties werken steeds beter samen. Techniek Nederland stelt het ook niet langer verplicht dat leden BORG-erkend zijn. VEB-erkenning wordt nu ook geaccepteerd. Eerder probeerde Techniek Nederland een eigen beoordelingsrichtlijn voor elektronische beveiliging op te zetten, maar dat werd geen succes. Men overweegt nu om voor middelgrote risico’s leden te adviseren gebruik te maken van de VEB 4-regeling. Beide organisaties gaan ook gezamenlijk optrekken richting het Haagse en er wordt met Wij Techniek gewerkt aan een register voor beveiligingsinstallateurs, zodat bedrijven kunnen nagaan of iemand volgens de juiste eisen is opgeleid. In de samenwerking met Wij Techniek is straks ook voorzien dat de toets- en eindtermen van de voor de branche benodigde opleidingen door de branches gezamenlijk bepaald worden.

Aandachtspunten
De VEB werkt ook nauw samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche. De vereniging probeert onder andere meer invloed te krijgen op de inhoud van de cao, die algemeen bindend is verklaard, maar die naar de mening van de VEB teveel door de ‘grote drie’ is bepaald. “We willen meer stemrecht voor het MKB”, zei Kuipers. “En de cao Particuliere Beveiliging moet leesbaarder worden.” De VEB wil samen met de NVB pleiten voor meer publiek-private samenwerking, waarbij vooral informatie-uitwisseling van overheid richting bedrijfsleven een aandachtspunt is. Ook willen beide partijen een persoonsgebonden pas, zodat bedrijven makkelijker elkaars medewerkers kunnen ‘lenen’, zonder dat soms weken op een nieuwe pas gewacht hoeft te worden. Verder kijkt men onder aanvoering van Fred Teeven of PBO’s een rol kunnen spelen bij de beveiliging van politieke bestuurders, voor wie de DKDB en politie geen capaciteit hebben. Verder wil men meer bevoegdheden voor particuliere beveiligers in het publieke domein, zodat bijvoorbeeld ook auto’s op openbare parkeerplaatsen bij winkels of uitgaansgelegenheden bewaakt kunnen worden. Dergelijke veranderingen bieden commerciële kansen voor de bedrijven, maar dragen ook bij aan de maatschappelijke veiligheid.

Deelnemers kregen na afloop van de bijeenkomsten het gesigneerde boek ‘Meer dan boeven vangen’ van Fred Teeven.

Gedeeld

Geef een antwoord