Succesvolle landelijke actie tegen mobiel banditisme

De politie zegt tijdens de landelijke actie ‘TRIVIUM’ tegen mobiel banditisme, ofwel rondtrekkende criminelen, tenminste vijftig aanhoudingen te hebben verricht. Er zijn onder meer auto-inbrekers maar ook winkeldieven opgepakt.

Van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 november maakte de politie jacht op rondtrekkende dadergroepen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als winkeldiefstal, drugshandel, identiteitsfraude en woninginbraken. De Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Douane, de IND maar ook de Duitse politie ondersteunden de actie.

Speciaal ontworpen app
Op snelwegen, parkeerplaatsen, het onderliggende wegennet, maar ook op het water en in treinen voerde de politie controles uit. Specialisten controleerden onder andere identiteitsbewijzen op hun echtheid en de IND keek de verblijfstatus na van diverse personen. Bij controles van personen konden de agenten direct via een speciaal ontworpen app de landelijke systemen raadplegen. Dezelfde bevraging werd tegelijkertijd ook bij Europol gedaan waar onder andere de politie uit Litouwen, Duitsland en Roemenië beschikbaar was om dieptebevragingen in het buitenland uit te voeren. Tijdens de actie werden de systemen honderden keren geraadpleegd.
Op donderdag 15 november lag het zwaartepunt van de actie op de Nederlands/Duitse grens van Groningen tot Aken. Onder de naam ‘Korridorfahndung” werd hierbij samengewerkt met de Duitse politie en douane. TRIVIUM sluit aan bij de landelijke integrale aanpak van de Taskforce Mobiel Banditisme om Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes.
Tijdens de actie zijn verder tientallen bekeuringen uitgedeeld voor bijvoorbeeld het rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed van alcohol of een andere stof.

Taskforce Mobiel Banditisme
De Taskforce Mobiel Banditisme heeft tot doel Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes. Dat doet zij in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente Roermond, Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid voeren samen met andere partners een integraal actieplan uit om mobiel banditisme tegen te gaan en daders aan te pakken.

Bron: politie.nl

Gedeeld

Geef een antwoord