TBS-klinieken naar de rechter voor meer budget

Drie instellingen die verantwoordelijk zijn voor tbs-klinieken slepen de Staat voor de rechter omdat ze meer geld willen. Tegenover Nieuwsuur klagen ze dat ze van het ministerie van Justitie en Veiligheid te weinig geld krijgen voor de behandeling van hun uiterst gevaarlijke cliënten.

Een van die klinieken, Inforsa, voert aan dat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in strijd handelt met de Wet forensische zorg, doordat zijn ministerie te weinig betaalt voor kwalitatief goede zorg. Daardoor verwacht de kliniek volgend jaar in de rode cijfers terecht te komen. Over de afgelopen jaren bouwde Inforsa om dezelfde reden al een tekort op van vier miljoen euro, dat gefinancierd moest worden door geld weg te halen bij andere GGZ-instellingen van moederbedrijf Arkin. Volgens financieel directeur Dick de Wit is hierdoor een onhoudbare situatie ontstaan. Tegenover Nieuwsuur zegt hij: “we hebben minimaal twee begeleiders nodig op een groep van tien tbs’ers. Met het geld van het ministerie kunnen we eigenlijk maar één begeleider betalen per groep. Dat kan niet want dan komt de veiligheid van het personeel en van de buitenwereld in gevaar.”

Veiligheidsniveau
Inforsa behandelt zeventig patiënten met een psychische stoornis die een ernstig delict hebben gepleegd. Daarvoor betaalt het ministerie jaarlijks 13,5 miljoen euro, terwijl volgens de kliniek 15,5 miljoen euro nodig is. In kort geding eist Inforsa van de Staat dat het budget wordt aangepast aan de werkelijke kosten. De rechter wordt gevraagd de kosten te toetsen aan het gewenste veiligheidsniveau en de behandeling die nodig is om de cliënten terug te kunnen laten keren in de samenleving. Behalve Inforsa zijn ook de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek en zorginstelling Fivoor eisende partijen. De overkoepelende vereniging GGZ Nederland bevestigt dat de overheid structureel te weinig geld betaalt om een veilige tbs-opvang te financieren en ondersteunt de instellingen daarom bij hun gang naar de rechter.

Redelijke tarieven
Minister Dekker denkt dat de geldnood van tbs-klinieken niet komt omdat ze te weinig geld krijgen van het Rijk. Het budget wordt volgens hem onafhankelijk vastgesteld op basis van redelijke tarieven. Hij wacht de rechtszaak af om te horen of de tbs-klinieken inderdaad stiefmoederlijk worden behandeld of dat er misschien wat anders aan de hand is. “De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt heel zorgvuldig wat redelijke tarieven zouden moeten zijn en dat is precies waar wij van uitgaan”, zegt Dekker in De Telegraaf. “De veiligheid moet gewoon goed zijn en is ons een lief ding waard. Maar nu de klinieken een rechtszaak aanspannen, moet ook de rechter daar maar even naar kijken.”

Gedeeld

Geef een antwoord